Công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng

  • Thread starter Hung tam su
  • Ngày gửi
H

Hung tam su

Sơ cấp
22/9/14
1
0
1
43
Mình mới được giao nhiệm vụ làm công tác an toàn trong Công ty, trước mắt là làm công tác an toàn trong dự án đang xây dựng mà Công ty mình làm chủ đầu tư. Xin các bậc tiền bối chỉ giáo các tài liệu và kiến thức cơ bản về an toàn trong thi công xây dựng.
Trân trọng!
 

Thành viên trực tuyến

  • victorianga
  • tuanlinh1234
  • Phần mềm BRAVO
  • sangpham95

Xem nhiều

TEXT LINK