Công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng

  • Thread starter Hung tam su
  • Ngày gửi
H

Hung tam su

Guest
22/9/14
1
0
1
44
Mình mới được giao nhiệm vụ làm công tác an toàn trong Công ty, trước mắt là làm công tác an toàn trong dự án đang xây dựng mà Công ty mình làm chủ đầu tư. Xin các bậc tiền bối chỉ giáo các tài liệu và kiến thức cơ bản về an toàn trong thi công xây dựng.
Trân trọng!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều