Khấu trừ thuế khi mua tscđ

  • Thread starter trangdt82
  • Ngày gửi
T

trangdt82

Sơ cấp
13/5/10
7
0
1
Ha Noi
Công ty mình mua 1 ô tô trị giá hơn 2 tỷ. Trong giấy ĐKKD có ngành nghề vận tải, nhưng kinh doanh chủ yếu là QC. Mọi người tư vấn giúp cho mình là mình có được kê khai hết phần thuế GTGT của 2 tỷ không hay chỉ được giá trị TSCĐ tối đa là 1,6 tỷ theo qui định mới.
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,188
1,237
113
Hoa Binh
Công ty mình mua 1 ô tô trị giá hơn 2 tỷ. Trong giấy ĐKKD có ngành nghề vận tải, nhưng kinh doanh chủ yếu là QC. Mọi người tư vấn giúp cho mình là mình có được kê khai hết phần thuế GTGT của 2 tỷ không hay chỉ được giá trị TSCĐ tối đa là 1,6 tỷ theo qui định mới.
Theo mình: Nếu là xe vận tải, xe khách .... thì bạn được kê khai hết, nhưng nếu là xe con phục vụ việc đi lại, GD thì chỉ được kê khai giá trị theo QĐ TT 123 thôi.
 
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,723
960
113
TP.Hồ Chí Minh
+Nếu xe phục vụ vận tải hàng hóa, và hành khách...thì toàn bộ số thuế được kê khai và được khấu trừ toàn bộ, tất cả chi phí khấu hao đều được xem là chi phí hợp lý

Phải có các thủ tục:

- Lịch trình xe

- Bảng phân bổ và khấu hao

- Xây dựng mức dầu - theo cung đường đi, cung đường đến.
- Xây dựng định mức dầu theo khối lượng vận chuyển.
- Tập hợp chi phí tiền lương nhân viên trực tiếp vận chuyển vào chi phí lương trực tiếp.
- Tập hợp chi phí chung và phân bổ chi phí chung cho từng chuyến hàng như phí cầu dường, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí phân bổ công cụ dụng cụ.
- Xác định giá thành cho mỗi chuyến hàng dựa theo định mức nguyên vật liệu, chi phí nhân viên lái xe, chi phí chung đã phân bổ.


- .............

+ Nếu xe chỉ dùng cho sếp đi tiếp khách đây đó thì chỉ được trừ

+ Pháp lý khấu trừ thuế GTGT đầu vào của xe ô tô:

+Nếu công ty của bạn không không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịchthì chỉ được khấu trừ thuế VAT tương ứng cho giá trị xe chưa thuế là = 1,6tỷ tức 160.000.000 VAT được khấu trừ, phần VAT vượt trên 160 triệu không được khấu trừ mà phải đưa vào nguyên giá của tài sản.

NGHỊ ĐỊNH​
Số: 209/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Chương 3.

KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ


Điều 9. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Đối với tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng cho vào kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ.

THÔNG TƯ Số: 219/2013/TT- BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Chương III

KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ

Mục 1

KHẤU TRỪ THUẾ


Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng (giá chưa có thuế GTGT) thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ.


+Phần khấu hao vượt 1.6 tỷ không được đưa vào chi phí hợp lý theo luật thuế TNDN:

NGHỊ ĐỊNH​
Số: 218/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp


Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

d) Phần trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định của Bộ Tài chính, bao gồm: Khấu hao đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô dùng cho kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn) tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe; khấu hao của tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn;

i) Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ, thuế giá trị gia tăng đầu vào của phần giá trị xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi vượt 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác không được tính vào chi phí theo quy định của Bộ Tài chính;THÔNG TƯ Số: 78/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp​

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

e) Phần trích khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn); phần trích khấu hao đối với tài sản cố định là tàu bay dân dụng và du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịch.

Ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn là các ô tô được đăng ký tên doanh nghiệp mà doanh nghiệp này trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký một trong các ngành nghề: vận tải hành khách, du lịch, kinh doanh khách sạn và được cấp phép kinh doanh quy định tại các văn bản pháp luật về kinh doanh vận tải, hành khách, du lịch, khách sạn.

Tàu bay dân dụng và du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịch là tàu bay dân dụng, du thuyền của các doanh nghiệp đăng ký và hạch toán trích khấu hao tài sản cố định nhưng trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp không đãng ký ngành nghề vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, du lịch.

Trường hợp doanh nghiệp có chuyển nhượng, thanh lý xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống thì giá trị còn lại của xe được xác định bằng nguyên giá thực mua tài sản cố định trừ (-) số khấu hao lũy kế của tài sản cố định đã tính vào chi phí hợp lý theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán tính đến thời điểm chuyển nhượng, thanh lý xe.

Ví du 8: Doanh nghiệp A có mua xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi có nguyên giá là 6 tỷ đồng, công ty trích khấu hao 1 năm sau đó đem thanh lý. Số trích khấu hao theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán là 1 tỷ đồng (thời gian trích khấu hao là 6 năm theo vãn bản về khấu hao TSCĐ). số trích khấu hao theo chính sách thuế được tính vào chi phí được trừ là 1,6 tỷ đồng/6 năm = 267 triệu đồng. Doanh nghiệp A thanh lý bán xe là 5 tỷ đồng.

Thu nhập từ thanh lý xe = 5 tỷ - (6 tỷ - 1 tỷ) = 0
 

Similar threads

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều