Quyết toán thuế TNDN

  • Thread starter ngoctrang80
  • Ngày gửi
N

ngoctrang80

Cao cấp
23/8/06
335
1
0
TPHCM
#1
Do có 1 số khoản chi phí không hợp lý hợp lệ nhưng chị Kế toán cũ đã hạch toán vào chi phí, nên khi mình làm Quyết toán thuế TNDN năm nay có sự khác biệt nhau về Lợi nhuận trước thuế giữa Phần A và Phần B. Mình có phải làm bút toán điều chỉnh trên sổ sách để số liệu 2 bên khớp nhau không? Nếu có thì mình hạch toán như thế nào?
 
N

Ng Ha Anh Tuan

Sơ cấp
2/8/06
76
0
0
TP HCM
#2
Theo tôi bạn không cần bút toán điều chỉnh, phần báo cáo thuế sẽ có phần thu nhập chiụ thuế tăng do các chi phí không hợp lý và hợp lệ.
Chỉ cần hạch toán phần thuế TNDN tăng lên thôi.
Đây là sự khác nhau giữa báo cáo tài chính và báo cáo thuế.
 
N

ngoctrang80

Cao cấp
23/8/06
335
1
0
TPHCM
#3
Bạn chỉ mình cách hạch toán phần thuế TNDN tăng lên với!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều