[Help] So sánh sự khác nhau của bảng cân đối kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ ?

  • Thread starter _DK_
  • Ngày gửi
D

_DK_

Sơ cấp
29/9/14
0
0
0
25
So sánh sự khác nhau của bảng cân đối kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ giữa Cty TNHH vs Cty tư nhân?

Giúp em với :(
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK