kế toán chi phí sửa chữa TSCĐ

  • Thread starter bombompath
  • Ngày gửi
B

bombompath

Sơ cấp
30/9/14
1
0
1
25
Công ty T&T quyết định mở rộng nhà máy sản xuất trong năm 20x3. Công ty đã phản ánh chi phí sau ở TK sửa chữa lớn TSCĐ. TK này được cung cấp những thôn tin sau
- Tiền chuyển quyền sử dụng đất 85.000
- CP pháp lý (gồm CP liên quan đến quyền sử dụng đất 1.000,CP soạn thảo hợp đồng xây dựng nhà máy 1.200) 2.200
- CP lập dự toán xây dựng 15.000
- CP trực tiếp xây dựng 450.000
- CP bảo hiểm trong quá trình xây dựng 2.800
- CP bảo hiểm hỏa hoạn từ 1/7/20x3 đến 31/6/20x5 5.000
Tổng: 560.000
Ngày 1/7/20x3 nhà máy đã hoàn thành, nhưng T&T đưa nhà máy vào sử dụng ngày 1/11/20x3
---> Phát hiện những nội dung phản ánh ko đúng của côn ty và phản ánh lại cho đúng trên sổ TK Sửa chứa lớn TSCĐ
Hic hic, bt trong sách nhưng em ko biết làm, mọi người giúp em với
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK