Kế toán hành chính sự nghiệp

  • Thread starter nganngocngech
  • Ngày gửi
N

nganngocngech

Sơ cấp
11/9/13
29
0
6
26
đà nẵng
anh chị cho e hỏi tý điểm khác nhau trong công tác kế toán tiếp nhận, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phi hoạt động và nguồn kinh phí dự án? em cảm ơn mấy anh chị nhiều
 
lylyht

lylyht

Lùn, mập, sún ^^
theo ý kiến cá nhân mình thế này:
về tiếp nhận và sử dụng thì dùng để cho mục đích của từng nguồn: mục đích hoạt động hay dự án
khác nhau ở chỗ khi quyêt toán thì nguồn kp hoạt động sẽ quyết toán theo năm còn nguồn kinh phí dự án sé quyết toán theo từng dự án
và nếu có chuyển nguồn kinh phí sang năm sau thi kphd sẽ chuyển từ nguồn kp hoạt động năm nay thành năm trc, trong khi nguồn kpda chỉ chuyển về mặt giá trị thôi
 
S

saothuy1949

Sơ cấp
21/1/11
4
0
1
71
Hà Nội
anh chị cho e hỏi tý điểm khác nhau trong công tác kế toán tiếp nhận, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phi hoạt động và nguồn kinh phí dự án? em cảm ơn mấy anh chị nhiều
Hai nguồn này khác nhau ở những điểm sau:
- Khi tiếp nhận dự toán KPHD ghi vào TK 008, Dự toán DA ghi TK 009
- Sử dụng Nguồn KP hoạt động dùng TK 46121, nguồn DA dùng TK 4622
- Hạch toán nguồn KPHD theo năm trước, năm nay, năm sau, còn hạch toán DA theo cấp Ngân sách và người sử dụng KP ( quản lý, sử dụng)
- Nguồn KPHD hàng năm duyệt chi, nguồn DA có thể lũy kế nhiều năm mới duyệt chi
 

Thành viên trực tuyến

  • SA_DQ

Xem nhiều

TEXT LINK