help help e với cả nhà ơi! Thuế tndn tạm tính kết chuyển lỗ

  • Thread starter nguyethd92
  • Ngày gửi
nguyethd92

nguyethd92

Thành viên thân thiết
3/10/14
197
12
18
Mọi người ơi giải đáp hộ e với! Em có mấy vấn đề thắc mắc, tại vì mới làm lần đầu tiên về thuế tndn tạm tính:
QUý 1/2014 lỗ 10tr( tạm tính lỗ 2tr). quý 2/2014 lỗ 60tr ( tạm tính lỗ 11tr). Năm 2013 quyết toán lỗ
1. Quý 3 lỗ 130tr: nhưng e tạm tính lỗ 10tr có đc ko ạ?
2. Nếu e tạm tính lỗ ít mà khi quyết toán lỗ nhiều thì có sao ko?
3. Nếu trong quý 4 em lãi 200tr thì e chuyển lỗ từ quý 1 đến quý 3 năm nay hay là chuyển từ năm 2013 sang ạ?
 
Ly titmit

Ly titmit

Sơ cấp
7/11/12
80
6
8
Hung Yen
Mọi người ơi giải đáp hộ e với! Em có mấy vấn đề thắc mắc, tại vì mới làm lần đầu tiên về thuế tndn tạm tính:
QUý 1/2014 lỗ 10tr( tạm tính lỗ 2tr). quý 2/2014 lỗ 60tr ( tạm tính lỗ 11tr). Năm 2013 quyết toán lỗ
1. Quý 3 lỗ 130tr: nhưng e tạm tính lỗ 10tr có đc ko ạ?
2. Nếu e tạm tính lỗ ít mà khi quyết toán lỗ nhiều thì có sao ko?
3. Nếu trong quý 4 em lãi 200tr thì e chuyển lỗ từ quý 1 đến quý 3 năm nay hay là chuyển từ năm 2013 sang ạ?
Mình vừa thấy có bài này đây của bạn ThienBinh2991 bạn thử xem
Cách xác định lỗ và chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Điều 9 củaThông tư 78/2014/TT-BTC. Theo đó thì: Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang. ( Vậy là muốn biết doanh nghiệp trong kỳ lãi hay lỗ thì phải dựa vào Thu Nhập Tính Thuế ).Phần mềm kế toánLinkQ xin chia sẻ cách chuyển lỗ giữa các quý và năm trước chuyển sang năm sau như sau:
Chuyển lỗ giữa các quý
- Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó.
- Khi làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý, việc xác định xem trong kỳ doanh nghiệp lỗ hay lãi là dựa vào số phát sinh tại chỉ tiêu số 29 - Thu nhập tính thuế:
+ Chỉ tiêu 29: có kết quả âm (giá trị được thể hiện trong ngoặc (...).) => Xác định DN lỗ.
+ Chỉ tiêu 29: có kết quả dương, tức là trong kỳ => Xác định DN lãi.
Kế Toán chỉ thực hiện chuyển lỗ khi xác định được trong kỳ DN lãi.
Ví dụ:
Qúy 2/2014: Công ty A lỗ 20 triệu (trên tờ khai thuế TNDN tạm tính chỉ tiêu 29 thể hiện: (20.000.000) - tức là âm 20 triệu )
Qúy 3/2014: Công ty A lỗ 10 triệu ( Vì vẫn lỗ nên công ty A không được chuyển số lỗ 20 triệu của quý 2 vào chỉ tiêu 28 trên tờ khai tạm tính thuế TNDN).
Qúy 4/2014: Công ty A lãi 35 triệu ( trên tờ khai thuế TNDN tạm tính chỉ tiêu 29 thể hiện: 35.000.000. Do quý 4 có phát sinh Lãi nên công ty A được chuyển 20 triệu + 10 triệu = 30 triệu (số lỗ của quý 2 và 3) vào chỉ tiêu 28 - Số lỗ chuyển kỳ này - trên tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 4. => Sau khi chuyển lỗ 30 triệu vào chỉ tiêu 28 thì Chỉ tiêu 29 = 5.000.000 => công ty A tính và nộp thuế theo mức thuế suất quy định trên số tiền 5 triệu.
Nhưng chú ý:
Hiện nay trên phần mềm HTKK 3.2.5 việc phát sinh lỗ đang được thể hiện tại chỉ tiêu 26 - thu nhập chịu thuế - Theo luật thuế TNDN của TT 123/2012/TT-BTC.
Tại Điều 9. Xác định lỗ và chuyển lỗ
"1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập chịu thuế"
Còn theo TT 78/2014/TT-BTC thì việc xác định lỗ phải được thể hiện ở thu nhập tính thuế - tức là chỉ tiêu 29.
=> Vậy là tạm thời, các bạn xác định lãi lỗ theo chỉ tiêu 26 - thu nhập chịu thuế của tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mẫu 01A/TNDN trên phần mềm HTKK 3.2.5.
Chuyển lỗ từ năm trước chuyển sang năm sau:- Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
- Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

Ví dụ:
Năm 2014:
+ Qúy 2: Lãi 10 triệu => nộp thuế theo mức thuế suất mà DN áp dụng.
+ Qúy 3: Lỗ 5 triệu
+ Qúy 4: Lỗ 20 triệu
+ Nhưng khi quyết toán Thuế trên tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN lại phát sinh lỗ 15 triệu
(chỉ tiêu thu nhập tính thuế C4 = (15.000.000).)
Năm 2015:
Qúy 1 lãi 18 triệu (chỉ tiêu 29 = 18.000.000) thì kế toán được quyền chuyển số lỗ của năm 2014 sang, nhưng số lỗ được chuyển không được lấy ở các Qúy của năm trước mà phải lấy trên tờ khai quyết toán thuế Mẫu 03/TNDN tại chỉ tiêu C4 - Thu nhập tính thuế.
=> Chuyển lỗ 15 triệu từ chỉ tiêu C4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN 2014 vào chỉ tiêu 28 trên tờ khai tạm tính của quý 1/2015 => Sau khi chuyển lỗ 15 triệu thì chỉ tiêu 29 chỉ còn 3 triệu => DN tính thuế trên 3 triệu theo mức thuế suất DN áp dụng.
Chú ý khi chuyển lỗ: phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế).
Ví dụ:
Qúy 1: lỗ 10 triệu
Qúy 2có: chỉ tiêu 26 = 10.000.000 Nhưng có thu nhập miễn thuế 5 triệu <=> chỉ tiêu 27 = 5.000.000 => Sau khi bạn nhập 5 triệu vào chỉ tiêu 27 thì chỉ tiêu 29 - thu nhập tính thuế chỉ còn 5.000.000 => Bạn chỉ chuyển lỗ 5 triệu từ quý 1 vào chỉ tiêu 28 là phần mềm sẽ đưa chỉ tiêu 29 về bằng 0. Còn 5 triệu lỗ của quý 1 nữa kế toán theo dõi và chuyển vào các quý sau trong năm khi quý đó có lãi.
Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.
Ví dụ: Năm 2013 DN A có phát sinh lỗ là 10 tỷ đồng, năm 2014 DN A có phát sinh thu nhập là 12 tỷ đồng thì toàn bộ số lỗ phát sinh năm 2013 là 10 tỷ đồng, DN A phải chuyển toàn bộ vào thu nhập năm 2014.
Ví dụ: Năm 2013 DN B có phát sinh lỗ là 20 tỷ đồng, năm 2014 DN B có phát sinh thu nhập là 15 tỷ đồng thì:
+ DN B phải chuyển toàn bộ số lỗ 15 tỷ đồng vào thu nhập năm 2014;
+ Số lỗ còn lại 5 tỷ đồng, DN B phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm 2013 nêu trên vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
*Việc chuyển lỗ giữa các năm được thực hiện trên phụ lục 03-2A/TNDN khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau khi các bạn hoàn thành việc chuyển lỗ trên phụ lục này phần mềm sẽ tổng hợp vào chỉ tiêu C3 trên tở khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN.
Chú ý:
- Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.
Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.
- Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền, số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
 
  • Like
Reactions: nguyethd92
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Thường thì khi tạm tính lỗ nhìu, quyết toán lỗ ít thì dể coi hơn trường hợp ngc lại
Bạn đc quyền kc (số lỗ năm 2013 +Quý I, II, III ) sang quý 4/14 nhưng ko đc vượt quá 200tr
Hàng quý bạn nên tạm tính số lỗ tương đối đừng quá thấp (nếu quý đó lỗ) để quý nào có lãi kc số lỗ sang
 
  • Like
Reactions: nguyethd92
B

builinh92

Sơ cấp
23/6/15
5
0
1
27
công ty em 2011 lỗ, 2012, 2013 lãi. Quý 1,2/2014 lỗ; Quý 3,4/2014 lãi, vậy công ty em có được chuyển lỗ 2012 và quý 1,2/2014 sang Quý 3,4/2014 không ah
 

Thành viên trực tuyến

  • ngochoa2ker

Xem nhiều

TEXT LINK