de thi can su thue 2014, giup dum nhe

  • Thread starter vo the quang
  • Ngày gửi
V

vo the quang

Guest
9/8/14
4
3
3
35
kien giang
mot doanh nghiep B co tih hinh sxkd nhu sau:
- tong doanh thu tinh thue 22.560 tr
- tong gia von hang ban 13.230 tr, trong do :
+trích truoc chi phi sc tscd 460 tr, thuc te phát sinh 350 tr
+ thue gtgt da dc khau tru 200
- chi phi tai chinh: 3.185tr, trong do co 6 tr la tien tai tro tet trung thu cho các e thiêu nhi.
- lai tien gui : 25tr
-cac hoa don chung tu deu họp pháp, trong nam dn ko co mien giam thue, ko co các khoan lo. Xác dinh thue tndn, ts 25%?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
V

vo the quang

Guest
9/8/14
4
3
3
35
kien giang
chi phi ko duoc tru : chi phi trich truoc vuot 90 tr, thue gtgt da duoc khau tru : 200, chi phi tai chinh 6
chi phi duoc tru : 13.230 - 90 - 200 + 3.185 - 6 = A
Thu nhap chiu thue = dt - Chi phi duoc tru(A ) + Thu nhap khac(25tr) = B
Thue tndn phai nop = B X 25%
 

Similar threads

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA