Hóa đơn hoa hồng đại lý và xuất dùng nội bộ

  • Thread starter Nguyenthuan0608
  • Ngày gửi

533 lượt xem

N

Nguyenthuan0608

Sơ cấp
2/3/11
2
0
1
MY DINH
Bên em là đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, tháng vua rồi, bên em lập bảng kê bán hàng 3 san phâm để tính hoa hông, trong đó có 1 sp bán cho KH, 01 sp cty em giữ lại sử dụng và 01 sản phẩm cty em biếu tặng cho đối tác.

vậy ngoài việc em xuất hoa đơn hoa hông và hoa don đầu ra cho khach hàng mua 01 sp

em còn phải xuát hoa đơn tieu dung noi bộ, và hoa đơn biếu tặng đúng không a.
 
namkim

namkim

Thành viên thân thiết
Bên em là đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, tháng vua rồi, bên em lập bảng kê bán hàng 3 san phâm để tính hoa hông, trong đó có 1 sp bán cho KH, 01 sp cty em giữ lại sử dụng và 01 sản phẩm cty em biếu tặng cho đối tác.

vậy ngoài việc em xuất hoa đơn hoa hông và hoa don đầu ra cho khach hàng mua 01 sp

em còn phải xuát hoa đơn tieu dung noi bộ, và hoa đơn biếu tặng đúng không a.
đúng rồi bạn. nếu bạn tiêu dùng nội bộ và biếu tặng thì phải xuất hóa đơn
bạn tham khảo Điểm 2.4, Phụ lục 4, Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC
ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ
đối với một số trường hợp quy định:

“2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại,
quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ đối với tổ chức kê khai,
nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định
của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số
lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện
theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.
b) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay
lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc
hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như
hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.”
 

Thành viên trực tuyến

  • ngaydemcamera

Xem nhiều

TEXT LINK