KIỂM TOÁN: RỦI RO TRONG KIỂM TOÁN

  • Thread starter hương móm
  • Ngày gửi
H

hương móm

Guest
A/C GIÚP CHO EM VỚI: THẦY BẢO VỀ NHÀ LÀM BÀI TẬP MÀ EM LÀM HOÀI KHÔNG CÓ RA...
Môn học có 20 chương, thầy giáo cho biết 80% khả năng là đề sẽ nằm trong 10 chương. Anh Tư Chăm đã học hết 10 chương đó và học ký thêm 6 chương nữa cho chắc ăn. Ngoài ra, anh Tư còn ráng lướt qua xem 4 chương còn lại. Nếu chẳng may ra trúng 4 chương này thì xác suất làm được là 20%. Hỏi rủi ro thi rớt của Anh Tư là bao nhiêu?
CÓ 2 CÔNG THỨC LIÊN QUAN Ạ:
Rủi ro kiểm toán = rủi ro tiềm tàng x rủi ro kiểm soát x rủi ro phát hiện

Rủi ro phát hiện = rủi ro kiểm toán / (rủi ro tiềm tàng x rủi ro kiểm soát)
XIN GIÚP EM VỚI Ạ
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều