hạch toán lương cho HTX nông nghiệp

  • Thread starter hanhngoc123
  • Ngày gửi
H

hanhngoc123

Sơ cấp
13/3/14
10
2
3
34
Huế
Mọi người cho mình hỏi nhé!
HTX nông nghiệp thu gom lúa cho nông dân, trong quá trình thu gom HTX chi trả lương cho cán bộ nhưng ko phải bằng tiền mà bằng lúa thu gom đó và chi trả trực tiếp ở tại nông hộ ko về kho HTX, sau chi trả lương còn bao nhiêu mói về nhập kho.
Vậy cách hạch toán về lương định khoản thế nào?
Nếu như thu gom lúa về thì: Doanh thu: Nợ 131,Có 511. Lúa về nhập kho: nợ 155 có 131
Chi trả lương tại kho: Nợ 154, 642 Có 334, khi trả lương: Nợ 155 có 334.
còn chi trả ko qua kho thì hạch toán thế nào mọi người giúp mình nhé
 

Thành viên trực tuyến

  • Gpharmacy

Xem nhiều