xác định thuế TNDN tạm nộp theo quý

  • Thread starter nguyethd92
  • Ngày gửi
nguyethd92

nguyethd92

Thành viên thân thiết
3/10/14
197
12
18
3. Bổ sung khoản 1a điều 26
Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
Đối với những DN phải lập BCTC quý theo quy định của pháp luật thì căn cứ vào BCTC quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế TNDN tạm nộp hàng quý.
Đối với những DN không phải lập BCTC quý thì DN căn cứ vào số thuế TNDN của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế TNDN tạm nộp hàng quý.
> hướng dẫn xác định thuế TNDN tạm nộp theo quý.

CÁI NÀY LÀ XÁC ĐỊNH NHƯ NÀO MÌNH CHƯA HIỂU, MỌI NGƯỜI GIÚP VỚI
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK