Xuất hóa đơn trong thời gian tạm ngưng kinh doanh

  • Thread starter lamhoquang
  • Ngày gửi
L

lamhoquang

Sơ cấp
12/3/11
9
0
1
HCM
Chào cả nhà.
Cho mình hỏi việc này. Công ty CP của mình đang tạm ngưng hoạt động kinh doanh, bây giờ muốn bán xe ô tô và xuất hóa đơn cho khách hàng nhưng hóa đơn tại thời điểm bắt đầu ngưng hoạt động của công ty đã được sử dụng hết. Vì công ty sẽ giải thể sau khi hết thời hạn ngưng hoạt động nên sẽ không in hóa đơn mới nữa. Vậy bây giờ mình phải làm sao, có thể làm đơn xin mua 1 hóa đơn lẻ của chi cục thuế để xuất cho khách mua xe được không?
Rất mong mọi người giúp.
Cảm ơn trước nhiều
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
namkim

namkim

Trung cấp
Chào cả nhà.
Cho mình hỏi việc này. Công ty CP của mình đang tạm ngưng hoạt động kinh doanh, bây giờ muốn bán xe ô tô và xuất hóa đơn cho khách hàng nhưng hóa đơn tại thời điểm bắt đầu ngưng hoạt động của công ty đã được sử dụng hết. Vì công ty sẽ giải thể sau khi hết thời hạn ngưng hoạt động nên sẽ không in hóa đơn mới nữa. Vậy bây giờ mình phải làm sao, có thể làm đơn xin mua 1 hóa đơn lẻ của chi cục thuế để xuất cho khách mua xe được không?
Rất mong mọi người giúp.
Cảm ơn trước nhiều


Căn cứ Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về khai thuế, tính thuế, quy định:

“Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế

...Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế nghỉ kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

...Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện kê khai thuế theo quy định. Trường hợp người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn theo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp đồng thời thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quy định”.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA