Kế toán các khoản dự phòng

  • Thread starter Sunnytran611
  • Ngày gửi
S

Sunnytran611

Guest
12/11/13
2
0
1
30
Phú Yên
E muốn hỏi một số nghiệp vụ như thế này:
Năm N+1 có số dư các khoản dự phòng
Vật liệu A 7.000 cái Giá đvị ghi sổ 260 ngđ Giá đvị thị trường 250 ngđ Dự phòng còn lại 10.000 ngđ
Khách hàng K Số nợ phải thu 120.000 ngđ Dự phòng đã lập còn lại 36.000 ngđ Thời gian quá hạn 1 năm 7 tháng
Trong năm có phát sinh các nghiệp vụ:
1/ Nguyên vật liệu A 30% không còn sử dụng được, DN quyết định huỷ. Chi phí huỷ bỏ chi bằng tiền mặt 500 ngđ. Phế phẩm bán thu bằng tiền mặt 22.000 ngđ, trong đó VAT 10%.
2/ Khách hàng K thanh toán số nợ còn lại bằng chuyển khoản 120.000 ngđ
E muốn hỏi ở NV 1, mình huỷ theo giá ghi sổ hay giá thị trường. Còn ở NV 2 mình hạch toán bình thường là N 112, C 131 hay là phải ghi giảm chi phí và khoản dự phòng nữa
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
lylyht

lylyht

Lùn, mập, sún ^^
bạn tham khảo nhé
1. Khi bạn hủy thì giá trị ghi sổ của nvl sẽ giảm hết như vậy khi đó nợ 811/có 152: 30% 7000*260

Cp hủy: nợ 811/có 111:500 000

Thu: nợ 111:22 000

Có 333:2000

Có 711:20 000

Xóa sổ khoản trích lập đã trích cho phần hủy:

Nợ 159/có 632:10 000*30%*7000

2. Dự phòng cho khoản phải thu kia quá hạn gần 2 năm phải lập là 50% của 120 000=60 000 như vậy còn thiếu:60 000-36000=24 000 (lập dự phòn vào cuối kỳ kt năm)

Nợ 642/có 139:24 000

Khi khách hàng thanh toán :

Nợ 112/có 131: 120 000

Đồng thời: nợ 139/có 642:60 000
 
NTAC

NTAC

Cao cấp
23/7/07
1,212
12
38
35
In the blue Air
E muốn hỏi ở NV 1, mình huỷ theo giá ghi sổ hay giá thị trường. Còn ở NV 2 mình hạch toán bình thường là N 112, C 131 hay là phải ghi giảm chi phí và khoản dự phòng nữa

NV1: Huỷ theo giá sổ sách, cuối năm sẽ điêù chinh lại DP
NV2: Hạch toán xoá nợ N 112, C 131, cuôí năm đ/c lại dự phòng
-
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA