Hướng dẫn các phương pháp trích khấu hao Tài sản cố định - Chi tiết từng phương pháp

  • Thread starter dododung
  • Ngày gửi
dododung

dododung

Trung cấp
6/10/12
183
29
28
ha noi
ketoantu.com
Các phương pháp trích khấu hao Tài sản cố định

Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được quy định tại điều 13 của thông tư 45/2013/TT-BCT và các phương pháp trích hấu hao TSCĐ này được hướng dẫn cụ thể và chi tiết tại Phụ lục 2 của TT 45/2013/TT-BCT.
Theo đó doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các phương pháp trích khấu hao như sau:
1. Phương pháp khấu hao đường thẳng.
2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.
3. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

Nhiệm vụ của kế toán là phải lựa chọn được phương pháp khấu hao tài sản cố định sao cho phù tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hay cụ thể hơn là phù hợp với tình hình sử dụng của từng loại tài sản cố định.
Sau đây Kế Toán Thiên Ưng sẽ đưa ra một vài gợi ý cho các bạn như sau:
- Đối với phương pháp khấu hao đường thẳng:
+ Đây là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh.
+ Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BCT, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.
+ Thông thường kế toán doanh nghiệp hay sử dụng phương pháp khấu hao này để áp dụng trích khấu hao bởi nó dễ theo dõi, dễ tính và phù hợp với các TSCĐ được sử dụng thường xuyên và liên tục.
Chi tiết cách trích khấu hao các bạn xem tại đây: Cách trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng
- Đối với phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:
+ Phương pháp này được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.
+ TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:
1. Tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng);
2. các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.
Chi tiết các trích khấu hao các bạn xem tại đây: Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh
- Đối với phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm:
+ Tài sản cố định được trích khấu hao theo phương pháp này là các loại máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
1. Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm;
2. Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định;
3. Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 100% công suất thiết kế.
Chi tiết các trích khấu hao các bạn xem tại đây: Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

Chú ý:
- Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.
- Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Các bạn chưa nắm rõ được thì xem thêm tại video sau:


KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
vananhdung

vananhdung

Guest
1/10/14
21
2
3
37
hj, cái này mình phải biết lựa chọn đúng phương pháp để trích cho hiệu quả, đỡ mệt mà lại đem lại lợi ích doanh nghiệp nhiều nhất
 
vananhdung

vananhdung

Guest
1/10/14
21
2
3
37
Thực hiện trên Misa cũng nhiều cái tiện lợi ghê
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA