Mỗi tuần một chuyên đề

Phần mềm kế toán Excel An Nguyên

 • Thread starter hoaint116
 • Ngày gửi
H

hoaint116

Guest
23/9/13
1
0
1
33
Ha Dong
Phần mềm Kế Toán Excel An Nguyên do Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại An Nguyên phát triển. Tuy được viết trên Excel nhưng phần mềm đã đáp ứng được hầu hết các chức năng của một phần mềm Kế Toán.

Một số chức năng chính của phần mềm Kế Toán Excel An Nguyên:

Nhập số liệu:
 • Nhật ký chung.
 • Bảng kế nhập kho.
 • Bảng kê xuất kho.
Bảng biểu:
 • Chấm công, bảng lương.
 • Ăn ca, bảo hiểm.
 • Phân bổ 142, phân bổ 242.
 • Bảng khấu hao TSCĐ
 • Chi phí mua hàng, chi phí nhập khẩu
 • Bảng tính doanh số, bảng tính giá thành dv
Chứng từ/Sổ sách:
 • Phiếu thu/chi, phiếu kế toán.
 • Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
 • Tổng hợp Xuất – Nhập – Tồn.
 • Sổ chi tiết hàng hóa.
 • Sổ chi tiết công nợ, sổ tổng hợp công nợ.
 • Sổ cái, sổ quỹ.
Báo cáo:
 • Bảng cân đối phát sinh.
 • Bảng cân đối kế toán.
 • Báo cáo KQSXKD.
 • Báo cáo LCTT.
 • Thuyết minh BCTC.
 • Quyết toán thuế TNDN
Hiện nay Công ty Kế Toán An Nguyên đã cho áp dụng phần mềm vào hầu hết các công việc kế toán của công ty bao gồm: mảng Dịch vụ kế toán và mảng đào tạo kế toán.


Ưu điểm: Phần mềm nhẹ dễ dàng sử dụng, giúp hiểu sâu hơn về công việc của một Kế Toán thuận lợi cho quá trình học tập và làm việc.

Nhược điểm: Phần mềm được làm trên nền excel nên việc lưu trữ dữ liệu trở nên không an toàn, nếu chẳng may xóa và lưu lại thì mọi công sức làm việc của chúng ta coi như mất. Vậy nên theo kinh nghiệm của công ty thì trước khi chúng ta chỉnh sửa chúng ta nên backup ra một file khác và đặt mật khẩu cho phần mềm.

Download:

Tải về phần mềm v1.1.0
Mật khẩu: ketoanan.com
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA