Công nợ tạm ứng không thu hồi được có được tính vào chi phí hợp lý?

  • Thread starter thanhlam2910
  • Ngày gửi
T

thanhlam2910

Sơ cấp
18/12/06
3
0
0
366 Hoa Hao Q10, Tp. HCM
#1
tôi có một số khoản tạm ứng của công nhân trong niên độ kế toán 2006, đến cuối năm 2006, các công nhân này nghỉ việc nên các khoản này tôi không thu lại được nên tôi đã chuyển vào 1388. bât giờ tôi muốn giải quyết các khoản này, biến thành chi phí hợp lí của doanh nghiệp thì có đựoc không, nếu đựoc thì phải làm những gì.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
937
22
18
TX Bến Tre
#2
tôi có một số khoản tạm ứng của công nhân trong niên độ kế toán 2006, đến cuối năm 2006, các công nhân này nghỉ việc nên các khoản này tôi không thu lại được nên tôi đã chuyển vào 1388. bât giờ tôi muốn giải quyết các khoản này, biến thành chi phí hợp lí của doanh nghiệp thì có đựoc không, nếu đựoc thì phải làm những gì.
- Theo luật thuế TNDN thì các khoản chi ko liên quan đến doanh thu & thu nhập chịu thuế sẽ ko được coi là chi phí hợp lý

Như vậy khoản chi tạm ứng nhưng ko đòi được trên sẽ ko được tính vào chi phí để xác định thuế TNDN.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều