Mỗi tuần một chuyên đề

Chi phí gia công sản phẩm

  • Thread starter loncandangyeu20
  • Ngày gửi
L

loncandangyeu20

Sơ cấp
23/11/13
3
0
1
Hà Nội
Em xin chào các bác, em đang có vướng mắc vè việc tính giá thành sản phẩm, mong nhận được cao kiến của các bác ạ:
Công ty em chuyên về sản xuất thép , có thuê gia công mạ sản phẩm, giả sử trong tháng sản xuất được 1000 tấm thép với khối lượng 500kg, đem số thép này đi thuê gia công mạ, nhưng bên gia công có làm hỏng mất 30 tấm, trọng lượng 20kg, và họ có bồi thường cho mình số tiền là 2tr đồng. Vậy chi phí mạ này em sẽ phải tính thế này vào giá thành sản phẩm ạ?
Mong được các bác chỉ giáo ạ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Em xin chào các bác, em đang có vướng mắc vè việc tính giá thành sản phẩm, mong nhận được cao kiến của các bác ạ:
Công ty em chuyên về sản xuất thép , có thuê gia công mạ sản phẩm, giả sử trong tháng sản xuất được 1000 tấm thép với khối lượng 500kg, đem số thép này đi thuê gia công mạ, nhưng bên gia công có làm hỏng mất 30 tấm, trọng lượng 20kg, và họ có bồi thường cho mình số tiền là 2tr đồng. Vậy chi phí mạ này em sẽ phải tính thế này vào giá thành sản phẩm ạ?
Mong được các bác chỉ giáo ạ.

Giá vốn của 30 tấm thép bị hỏng kia là bao nhiêu? Số tấm thép bị hỏng này có nằm trong định hay không?
Nếu số thép bị hỏng này nằm ngoài định mức và nếu số tiền bồi thường thấp hơn giá gốc của số thép bị hỏng thì hạch toán như sau:
Nợ TK Tiền: Số được bồi thường
Nợ TK Giá vốn hàng bán (hoặc chi phí khác): Giá trị thiệt hại không được bồi thường
Có TK Chi phí dở dang: Giá gốc của số thép hỏng được bồi thường.

(Nếu công ty bạn tự làm thì ghi Có TK Chi phí dở dang theo giá thành của sản phẩm bao gồm cả sản phẩm hỏng, vì các sản phẩm hỏng này nó cũng tiêu tốn cả chi phí chế biến. Tuy nhiên do bạn thuê gia công nên thiệt hại chỉ là giá gốc của số thép đưa đi sau khi trừ đi phần được bồi thường)

Về nguyên tắc thì giá thành của số thép thành phẩm sau gia công tính bằng:
Giá gốc đem đi gia công tương ứng với số thép chính phẩm + Chi phí gia công + Chi phí vận chuyển.

Nếu các tấm thép này có kích thước không đồng nhất thì bạn có thể tính giá thành theo phương pháp hệ số.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA