Tiền truy thu thuế gtgt

 • Thread starter Huong phat
 • Ngày gửi
Huong phat

Huong phat

Sơ cấp
6/10/13
41
2
8
Quảng Ninh
Em chào các Anh Các Chị: Các Anh Chị cho em hỏi bên em vừa quyết t oán thuế, truy thu thuế GTGT Q1 năm 2014 là 47.950.000: vậy con số này phản ánh trên phần mềm , và trên tờ khai thuế ntn ah, Anh chị giúp e với ah!!!!!!!!!!:(:(:(:(:(
 
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,723
960
113
TP.Hồ Chí Minh
Khi doanh nghiệp có quyết định thanh tra thuế quyết toán thuế có biên bản xử lý thì:

Tại ngày có giấy quyết định xử lý phạt của năm 201x tài chính hiện tại kế toán hoạch toán chi phí phạt và xử lý khoản truy thu tiền thuế theo phương pháp truy hồi tố không cần phải làm lại báo cáo tài chính các năm, không cần làm lại sổ sách các năm bị sai:

- Thuế TNDN truy thu thêm :

Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước=47.950.000

Có TK 33311 - Thuế GTGT phải nộp=47.950.000

-Khi nộp thuế:

Nợ 33311 /Có 111,112 ==47.950.000

Tham khảo thêm:

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------​
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------​

Công văn Số: 13521/CT-TTHT

V/v Hạch toán kế toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán thuế TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2007

Công văn Số: 13521/CT-TTHT: TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2007

V/v Hạch toán kế toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán thuế

Kính gởi : Công ty TNHH Quốc Hùng (0301854855)


Địa chỉ : 86/56 Phổ Quang, P.2 - Q. Tân Bình, TP. HCM

Trả lời văn bản số 15-02/QH-CV/2007 ngày 30/11/2007 của Công Ty TNHH Quốc Hùng về việc hạch toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán; Cục thuế TP có ý kiến trả lời như sau :

- Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính

1.- Hạch toán số thuế phải truy thu thêm :

Trường hợp năm 2007, Công Ty được Chi Cục thuế Quận Tân Bình kiểm tra quyết toán thuế các niên độ từ năm 2002 đến năm 2005, phải truy thu nộp thêm số thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân, thì tại thời điểm nhận được Quyết định xử lý truy thu, Công Ty hạch toán :

- Thuế GTGT truy thu thêm :

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

- Thuế TNDN truy thu thêm :

Có TK 3334 - Thuế TNDN phải nộp

Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

Khi nộp thuế: Nợ 3331, 3334/Có 111,112

- Thuế Thu nhập cá nhân truy thu thêm :

+ Trường hợp khấu trừ vào tiền lương của người lao động kỳ này

Có TK 3335 - Thuế TNCN phải nộp

Nợ TK 334- Phải trả người lao động

+ Trường hợp do công ty phải trả

Có TK 3335 - Thuế TNCN phải nộp

Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

2.- Về điều chỉnh số trích khấu hao TSCĐ:

Trường hợp qua kiểm tra phát hiện Công Ty trích khấu hao cao hơn mức quy định tại Chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế của các kỳ kế toán từ năm 2002 đến năm 2005, thì Công Ty hạch toán điều chỉnh lại số trích vượt mức qui định như sau :

Có TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ

Các trường hợp điều chỉnh nêu trên, Công ty không phải lập lại sổ sách kế toán, cũng như lập lại tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai thuế GTGT của các kỳ trước.

Cục Thuế TP trả lời Công Ty để biết và thực hiện, nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị Công Ty liên hệ Cục Thuế TP - Phòng Tuyên Truyền - Hỗ trợ để được hướng dẫn thêm.

Tiền phạt thì hạch toán: - Nợ 811/Có 3339

Khi nộp tiền thì hạch toán: - Nợ 3339/Có 111,112KT/CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Đình Tấn​
 
 • Like
Reactions: alicetran155
K

ketoanhbct

Sơ cấp
21/12/11
56
4
8
Hòa Bình
Bạn hướng dẫn như trên chỉ là đối với các khoản truy thu của năm tài chính trước năm hiện tại, còn ở đây bạn ấy hỏi là truy thu của quý 1 năm 2014 mà! Năm 2014 chưa hết, chưa lập BCTC thì bạn sửa ngay trên số liệu năm 2014!
Bạn xem nguyên nhân truy thu là gì, sau đó sửa lại tờ khai thuế các tháng, quý cho đúng.
Số tiền nộp truy thu bạn hạch toán nộp thuế bình thường: Nợ 3331/ Có 111,112!
Chúc bạn thành công!
 

BQT trực tuyến

 • Truong Nguyen
  Truong Nguyen
  Vạn sự tùy duyên

Thành viên trực tuyến

 • rvxbinhphuoc
 • nguyendatctc
 • Nguyenquang28051997
 • Truong Nguyen

Xem nhiều