Video hướng dẫn excel 01 - 45

  • Thread starter kuldokk
  • Ngày gửi
kuldokk

kuldokk

Guest
26/4/14
39
11
8
35
Frankfurt am Main
www.youtube.com
Từ hơn 1 năm nay, mình đã làm 1 vài videos để hướng dẫn những người chưa biết gì về EXCEL có thể làm quen với EXCEL và sau đó tự mình tìm tòi thêm được.


https://www.youtube.com/playlist?lis...jPgHLQnUvPpmsz

Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 01 - Nhập dữ liệu và tính toán đơn giản trong Excel
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 02 - Thêm, bớt hàng hoặc cột trong Excel
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 03 - Xoá dữ liệu trong bảng tính trong excel
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 04 - Định dạng căn bản trong excel
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 05 - Chèn hình ảnh vào trong bảng tính trong excel
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 06 - Copy và Paste dữ liệu trong excel
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 07 - Copy và Paste dữ liệu (tiếp) trong excel
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 08 - Cut và Paste dữ liệu trong excel
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 09 - Địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối trong excel
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 10 - Vẽ biểu đồ hình cột
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 11 - Biểu đồ hình tròn
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 12 - Chèn ảnh vào bảng tính
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 13 - Sử dụng format painter để định dạng nhanh hơn
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 14 - Định dạng số liệu trong bảng tính
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 15 - Nhập dữ liệu bằng fill options
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 16 - Sắp xếp dữ liệu
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 17 - Find and Replace
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 18 - Chèn Textbox
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 19 - Chèn kí tự đặc biệt
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 20 - Sử dụng spark lines
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 21 - Conditional Formatting Định dạng ô dữ liệu theo điều kiện
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 22 - Sử dụng freezing pane
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 23 - Tạo bảng trong excel
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 24 - Wrap text, xuống dòng trong 1 ô excel
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 25 - Lấy dữ liệu từ bảng tính này qua bảng tính khác
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 26 - Sử dụng Clipboard trong Excel
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 27 - Workspace trong Excel
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 28 - Loại bỏ dữ liệu lặp lại trong excel
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 29 - Tách dữ liệu trong cột
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 30 - Đặt mặt khẩu cho 1 trang tài liệu trong excel 2010
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 31 - Kiểm tra dữ liệu nhập vào 1 ô
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 32 - Đặt tên cho 1 ô, 1 mảng dữ liệu, .. sử dụng Name trong Excel
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 33 - Lệnh OFFSET trong EXCEL
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 34 - Lệnh IF trong Excel
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 35 - Biểu đồ tương tác đơn giản
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 36 - Biểu đồ tương tác đơn giản (tiếp)
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 37 - Vẽ biểu đồ hình cột có giá trị âm và dương
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 38 - Hàm xử lý chuỗi kí tự, thông tin
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 39 - Sử dụng hàm VLookUp trong excel.
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 40 - Một số phím tắt trong Excel
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 41 - Sử dụng Advanced Filter để lọc dữ liệu bảng tính
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 42 - Sử dụng hàm SUMIF / SUMIFs trong EXCEL
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 43 - Hàm COUNTIF trong Excel
Hướng dẫn học EXCEL cơ bản - 44 - Công cụ Subtotal trong Excel
Hướng dẫn học Excel - 45 - Đánh dấu dữ liệu lặp trong cột bằng Conditional Formatting, CountIF, VBA
Hướng dẫn EXCEL cơ bản - 46 - Tách tên quận, huyện từ địa chỉ cho trước
Hướng dẫn EXCEL - 47 - Hàm SUMPRODUCT và sự khác nhau so với SUMIFS, COUNTIFS
Hướng dẫn EXCEL - 48 - Tạo và sử dụng Form nhập dữ liệu trong excel
Hướng dẫn EXCEL - 49 - Tạo mục lục bảng tính tự update trong excel
----- VBA -----
Hướng dẫn EXCEL MACRO VBA 01: Bắt đầu với Macro
Hướng dẫn EXCEL MACRO VBA 02: Nói xin chào với Macro
Hướng dẫn EXCEL MACRO VBA 03: vòng lặp For trong VBA
Hướng dẫn EXCEL MACRO VBA 04: Cách truy cập dữ liệu trong bảng tính Excel từ VBA
Hướng dẫn EXCEL MACRO VBA 05 Biến số và kiểu dữ liệu cơ bản trong Excel
Hướng dẫn EXCEL MACRO VBA 06 Sub va Function trong excel vba khác nhau như thế nào?
Hướng dẫn EXCEL MACRO VBA 07 Lệnh IF và WITH trong VBA
Hướng dẫn EXCEL MACRO VBA 08 Sử dụng Macro Recorder để học VBA
Hướng dẫn Excel VBA 09 Phân loại dữ liệu bằng màu, mô phỏng chức năng của conditional formatting
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: ultimatum
Khóa học Quản trị dòng tiền
kuldokk

kuldokk

Guest
26/4/14
39
11
8
35
Frankfurt am Main
www.youtube.com
Updated
Đã bao giờ các bạn phải tạo 1 mục lục cho workbook excel của mình vì có quá nhiều bảng tính (sheets)? Mỗi lần xoá , thêm, đổi tên các bảng tính này các bạn sẽ lại phải sửa lại mục lục? Nếu đúng như vậy thì video này dành cho bạn :
 
kuldokk

kuldokk

Guest
26/4/14
39
11
8
35
Frankfurt am Main
www.youtube.com
Hàng tuần phải tạo báo cáo từ Excel? Hàng tuần phải ngồi mất thời gian làm Slide từ dữ liệu từ Excel? Tại sao không để VBA làm cho các bạn? Mất thời gian 1 hôm ngồi làm và các tuần sau chỉ phải bấm 1 nút rồi chạy? Video này dành cho các bạn "lười biếng".
 
kuldokk

kuldokk

Guest
26/4/14
39
11
8
35
Frankfurt am Main
www.youtube.com
Công việc consolidate và copy dữ liệu từ nhiều nguồn báo cáo khác nhau vào một bảng tính trong excel để thực hiện công việc phân tích có thể mất khá nhiều thời gian nếu làm bằng tay. Đoạn VBA được giới thiệu trong bài này có thể định hướng cho các bạn làm công việc này với sự giúp đỡ của VBA.
 
kuldokk

kuldokk

Guest
26/4/14
39
11
8
35
Frankfurt am Main
www.youtube.com
Tiếp tục những bài mới nhất trong Series Học Excel Online:

#50 ● Tách tên họ và tên đệm ra khỏi tên riêng trong Excel
#51 ● Sử dụng Data Validation, kiểm tra dữ liệu trong Excel
#52 ● Cách sử dụng hàm index và match trong Excel
#53 ● Cách sử dụng hàm index và match để lọc dữ liệu nâng cao trong excel
#54 ● Biểu đồ excel có hai lớp thông tin trên trục hoành
#55 ● Tính số ngày giữa 2 ngày bất kì trong Excel
#56 ● Biểu đồ doanh số thực so sánh với khoảng đề ra
#57 ● Vẽ biểu đồ tiến độ trong Excel
#58 ● Sử dụng conditional formatting trong excel
#59 ● Chuyển Đổi Dữ liệu Text và Number, clean data
#60 ● Cách tạo phiếu xuất kho trong Excel
#61 ● Sử dụng apply name trong excel để đơn giản hoá công thức
#62 ● Xử lý dữ liệu bảng tính Excel bằng SUMIFS hoặc Pivot Table
#63 ● Tìm tổng nhỏ hơn gần nhất với 1 giá trị trong cột
#64 ● Tìm kiếm và lọc dữ liệu siêu tốc trong Excel
#65 ● Các hàm trong EXCEL - Ứng dụng excel để quản lý kho hàng
#66 ● Các phím tắt thông dụng trong Excel
#67 ● Lọc dữ liệu trong EXCEL theo Database bằng SQL
#68 ● Thủ thuật Excel: nháy đúp chuột trái trong excel
#69 ● Tách tên, họ và tên đệm trong Excel không dùng công thức?
#70 ● Công cụ Flash Fill trong Excel thay thế nhiều công thức
#71 ● So sánh 2 danh sách và tô màu sự khác nhau
#72 ● Cách tạo và sử dụng custom list dùng để sắp xếp dữ liệu trong Excel
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA