Hạch toán chi phí cho thuê máy móc

  • Thread starter hanhslhl25
  • Ngày gửi
hanhslhl25

hanhslhl25

Sơ cấp
5/1/10
23
3
3
Tp.HCM
Cty em có nhập máy hàn cáp quang trị giá 101.000.000 triệu đồng, trước khi chờ xuất bán thì đem cho công ty khác thuê.
Em định khoản máy hàn nhập về như sau:
N211 101.000.000
N1331 11.000.000
C331 121.000.000
Khi đem cho thuê em vẫn định khoản doanh thu bình thường:
N131 15.400.000
C511 14.000.000
C3331 1.400.000
Hàng tháng em trích KH: (101tr/36tháng)
N627 2.805.570
C214 2.805.570
và kết chuyển vào CPSXKD, GVHB
N154 2.805.570
C627 2.805.570
N632 2.805.570
C154 2.805.570

Em hạch toán như vậy có đúng không?
Nếu có thêm chi phí nhân công vào để tăng chi phí, giảm lợi nhuận xuống có được không? Nếu được thì hạch toán như thế nào?
 
congcuong

congcuong

Cao cấp
23/11/10
350
16
18
Bắc Ninh
Tức là bên Em nhập mua máy về để bán cho bên khác, trong khi chờ khách hàng mua Em cho thuê máy đúng ko? Hạch toán như trên cũng được, nhưng khi bán Em phải làm thủ tục thanh lý
 
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,723
960
113
TP.Hồ Chí Minh
+Các bút toán bạn hoạch toán như vậy là đúng rùi chỉ góp ý thêm với đơn vị chuyên cho thuê thì dùng TK doanh thu 511, còn đơn vị lâu lâu mới có một vụ xảy ra không thường xuyên thì cho vào 711

+Vì Doanh thu =14.000.000 – chi phí giá vốn 632=2.805.570 => lợi nhuận tương đối lớn để cân đối khoản này bạn đẩy lương bộ phận văn phòng (642) lên một chút để bù vào khoản lợi nhuận này cân đối hai bên tương quan để không lãi cũng chẳng lỗ

+Tài sản khi xuất bán làm thủ tục thanh lý tham khảo thêm

Để có thể thanh lý tài sản cố định thì cần một số giấy tờ và thủ tục sau: bạn có thể bỏ một số thủ tục ko cần thiết cho phù hợp với quy mô doanh nghiệp

-Thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ.

-Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ.

-Quyết định Thanh lý TSCĐ.

-BB họp Hội đồng định giá TSCĐ (định giá bán thanh lý).

-BB Thanh lý TSCĐ.

-HĐKT bán TSCĐ được thanh lý.

-Hóa đơn bán TSCĐ

-Thanh lý HĐKT bán TSCĐ.

Hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

- Ghi nhận thu nhập khác do nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,. . .

Có TK 711 - Thu nhập khác

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (Nếu có).

- Ghi giảm TSCĐ dùng vào SXKD đã nhượng bán, thanh lý, ghi:

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Giá trị còn lại)

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá).

- Ghi nhận các chi phí phát sinh cho hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ TK 811 - Chi phí khác

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (Nếu có)

Có các TK 111, 112, 141,. . .
 
  • Like
Reactions: hanhslhl25
hanhslhl25

hanhslhl25

Sơ cấp
5/1/10
23
3
3
Tp.HCM
Tức là bên Em nhập mua máy về để bán cho bên khác, trong khi chờ khách hàng mua Em cho thuê máy đúng ko? Hạch toán như trên cũng được, nhưng khi bán Em phải làm thủ tục thanh lý
Đúng rồi ạ. Bên em nhập máy về bán, trong khi chờ bán thì đem cho thuê.
 
hanhslhl25

hanhslhl25

Sơ cấp
5/1/10
23
3
3
Tp.HCM
+Các bút toán bạn hoạch toán như vậy là đúng rùi chỉ góp ý thêm với đơn vị chuyên cho thuê thì dùng TK doanh thu 511, còn đơn vị lâu lâu mới có một vụ xảy ra không thường xuyên thì cho vào 711

+Vì Doanh thu =14.000.000 – chi phí giá vốn 632=2.805.570 => lợi nhuận tương đối lớn để cân đối khoản này bạn đẩy lương bộ phận văn phòng (642) lên một chút để bù vào khoản lợi nhuận này cân đối hai bên tương quan để không lãi cũng chẳng lỗ

+Tài sản khi xuất bán làm thủ tục thanh lý tham khảo thêm

Để có thể thanh lý tài sản cố định thì cần một số giấy tờ và thủ tục sau: bạn có thể bỏ một số thủ tục ko cần thiết cho phù hợp với quy mô doanh nghiệp

-Thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ.

-Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ.

-Quyết định Thanh lý TSCĐ.

-BB họp Hội đồng định giá TSCĐ (định giá bán thanh lý).

-BB Thanh lý TSCĐ.

-HĐKT bán TSCĐ được thanh lý.

-Hóa đơn bán TSCĐ

-Thanh lý HĐKT bán TSCĐ.

Hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

- Ghi nhận thu nhập khác do nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,. . .

Có TK 711 - Thu nhập khác

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (Nếu có).

- Ghi giảm TSCĐ dùng vào SXKD đã nhượng bán, thanh lý, ghi:

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Giá trị còn lại)

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá).

- Ghi nhận các chi phí phát sinh cho hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ TK 811 - Chi phí khác

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (Nếu có)

Có các TK 111, 112, 141,. . .

Bên cty em hàng tháng đều đem tài sản đi cho thuê, nên bây giờ doanh thu quá lớn mà chi phí thì ít. Nếu tăng lương lên nhiều quá thì phải đóng thuế TNCN. Sếp lại muốn quý 3 cho lỗ. Em chẳng biết lấy chi phí thêm từ đâu ra.
 

Xem nhiều