Cho em hỏi về hạch toán công cụ dụng cụ

  • Thread starter Cao Thạch Thảo
  • Ngày gửi
Cao Thạch Thảo

Cao Thạch Thảo

Guest
20/10/14
1
0
1
31
1. Mua công cụ dụng cụ (CCDC) thanh toán bằng tiền gữi ngân hàng, giá mua 15.000.000 đ, thuế GTGT 10%, Chi phí vận chuyển chi tiền mặt gồm 10% thuế GTGT trả hộ cho bên bán 550.000 đ, ghi nợ phải thu khác CCDC nhập kho đủ.
2. Xuất kho CCDC:
+ Loại phân bổ 1 lần dùng cho bộ phận bán hàng, gia trị ban đầu: 2.000.000 đ.
+ Loại phân bổ nhiều lần trong 6 kỳ trong 1 năm, dùng cho phân xưởng sản xuất, giá trị ban đầu 12.000.000. Bắt đầu từ kỳ này
3. Phân xưởng báo hỏng CCDC:
Loại phân bổ nhiều lần, giá thực tế xuất : 4.000.000đ, đã phân bổ 3.000.000đ, giá trị còn lại chua phân bổ: bắt bồi thường 50%, tính vào chi phí sản xuất chung 50%.
Định khoản:
1. Nợ 153: 15.000.000
Nợ 133: 1.500.000
Nợ 1388: 550.000
Có 112: 16.550.000
Có 111: 550.000
2. a.nợ 641: 2.000.000
Nợ 142: 12.000.000
có 153: 14.000.000
b. nợ 627: 2.000.000
có 142: 2.000.000
3. Nợ 627:
Nợ 1381:
Có 142:
Định khoảng của em đứng không? nghiệp cụ số 3 em không biết điền số. Mong các anh chị giải đáp giúp em....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Nghiệp vụ 3: Giá trị còn lại chưa phân bổ = 4.000.000 - 3.000.000 = 1.000.000

Hạch toán:
Nợ Chi phí sản xuất chung: 500.000
Nợ Phải thu khác: 500.000
Có TK Chi phí trả trước (ngắn hạn hay dài hạn tùy thuộc vào dụng cụ đó dự tính ban đầu dùng bao lâu): 1.000.000

Nếu đề bài cho kỳ kế toán là tháng thì có thể đây là chi phí trả trước ngắn hạn (có thể người ra đề ngầm định phân bổ trong 4 lần, nhưng chưa thật sự chặt chẽ).
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA