Bạn chưa lập đc báo cáo tài chính ư ?

  • Thread starter longloe
  • Ngày gửi
L

longloe

Guest
21/10/14
23
1
1
37
10420290_300306016822804_7610311964065963161_n.jpg


CUỐI NĂM MÀ TÔI VẪN KHÔNG BIẾT LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH ?

Các bạn khuyên tôi phải làm gì?

http://daotaoketoanacvina.com/khoa-hoc-lam-bao-cao-tai-chinh-cap-
toc-ngan-han/

-http://acvina.vn/
-http://daotaoketoanacvina.com/

-Admin :
www.facebook.com/bich.quynh.1
www.facebook.com/dichvuketoanacvina
www.facebook.com/ketoan.acvina

-Fanpage :www.facebook.com/acvina.vn
-Group:www.facebook.com/groups/CLUBKETOANGIOI
-Email: bichquynhacvina@gmail.com

NGUYỄN THỊ BÍCH QUỲNH - CỰU KẾ TOÁN THUẾ NGOÀI GIỜ
(TẬN TÂM MỘT CHỮ TÂM)

KẾ TOÁN VIỆT NAM - ACVINA
CHUYÊN NGHIỆP TRÊN TỪNG CON SỐ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA