Mẫu biểu kèm theo thông tư 151/2014/tt - btc

  • Thread starter oanhnguyen9390
  • Ngày gửi
O

oanhnguyen9390

Sơ cấp
29/10/13
5
1
1
30
hà nội
MẪU BIỂU KÈM THEO THÔNG TƯ 151/2014/TT - BTC
Ngày 10/10/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

Theo thông tư này, một số mẫu biểu về thuế có sự thay đổi. Nhằm giúp các kế toán cập nhật nhanh nhất các mẫu biểu này, KẾ TOÁN HÀ NỘI xin giới thiệu danh mục các mẫu biểu ban hành kèm theo thông tư 151/2014/TT - BTC như sau:

STT

MẪU BIỂU

TẢI VỀ

1

Mẫu số: 07 /GTGT

(Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng)Mẫu số: 07 /GTGT2

Mẫu số: 25/DS-TNCN

DANH SÁCH CÁ NHÂN NHẬN THU NHẬP

(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân)

Mẫu số: 25/DS-TNCN3

Mẫu số: 02/TNDN

Tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp

(Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh)Mẫu số: 02/TNDN

4

Mẫu số: 03/TNDN

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệpMẫu số: 03/TNDN5

Mẫu số: 03-5/TNDN

Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sảnMẫu số: 03-5/TNDN6

Mẫu số: 04/TNDN

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (Dùng cho trường hợp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu)Mẫu số: 04/TNDN7

Mẫu số: 06/TNDN

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ hoạt động bán toàn bộ Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản)Mẫu số: 06/TNDN8

Mẫu số: 02-1/TĐ-TNDN

(Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của cơ sở sản xuất thuỷ điện cho các địa phương)Mẫu số: 02-1/TĐ-TNDN
 
  • Like
Reactions: hvietanh

Thành viên trực tuyến

  • marketinghcm02
  • daihoangha
  • ThanhtrucNĐ
  • hoaithu9x

Xem nhiều

TEXT LINK