Mỗi tuần một chuyên đề

Ias 28 investments in associates and joint ventures

  • Thread starter nguyen thi minh hang
  • Ngày gửi
N

nguyen thi minh hang

Guest
28/7/09
45
5
8
hanoi
Nhờ các bạn giải thích các bút toán:

Dr Share of P/L of associate
Cr REs

trong ví dụ sau đây: (Source: Book "IFRS esentials 2013", example 2)

On Jan 01, 01. entity E gains significant influence over entity by acquiring 25% of the share of A for CU 100. Thus, A becomes an associate of E. The carrying amount of A's equity as at Jan, 01, 01 is CU 280. On Jan, 01, 01, fair value of A's buildings exceeds their carrying amount in A's separate financial statement by CU 40. On that date, the remaining useful life of the building is 10 years. On Dec, 31, 03, A pays a dividend of CU 20 to its owners. E's share of this dividend is CU 5 (=CU 20x25%).
A generate the following amounts of profit or loss:

Year 01 CU 40
Year 02 - 72
Year 03 76

Required: Prepare entries in E's CFS for the year 01-03
Solution:
Year 1:

01-01-01: Dr Investment of E in A 100 Cr Cash 100
31-12-01: Dr Investment of E in A 9 Cr Cash Share of P/L of associate 9

Year 2:
31-12-02: Dr Share of P/L of associate 19 Cr REs 9 Cr Investment of E in A 10 (???)

Year 3:
31-12-03: Dr Investment of E in A 3 Dr Dividend income 5 Dr REs 10 Cr REs Cr Share of P/L of associate 18 (???) 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Year 1
31-12-01:
Dr Investment of E in A 9
Cr Share of P/L of associate 9
Year 2:

31-12-02:
Dr Share of P/L of associate 19
Cr REs 9
Cr Investment of E in A 10

Year 3:
31-12-03:
Dr Investment of E in A 3
Dr Dividend income 5
Dr REs 10
Cr Share of P/L of associate 18 (???)
Như ghi chú trong sách này: các tác giả tham chiếu IFRS 3 khi hướng dẫn cách hạch toán này: Khoản đã ghi vào lãi lỗ các năm trước được điều chỉnh trực tiếp vào khoản lợi nhuận giữ lại.

Năm 1: Vì đây là năm đầu tiên nên toàn bộ khoản điều chỉnh phần lãi hay lỗ trong liên kết được đưa hết vào khoản Đầu tư vào liên kết A (ghi tăng thêm 9).
Dr Investment of E in A 9
Cr Share of P/L of associate 9

Năm 2: Vì năm 1 đã ghi vào lãi lỗ khi hạch toán theo phương pháp vốn chủ là 9 nên toàn bộ khoản lỗ gánh chịu trong liên kết là 19 sẽ được điều chỉnh vào Lợi nhuận giữ lại là 9, còn lại ghi tăng đầu tư vào liên kết:
Dr Share of P/L of associate 19
Cr REs 9
Cr Investment of E in A 10

Năm 3: Khoản lỗ lũy kế đã ghi nhận các năm trước vào báo cáo lãi lỗ là 10, khoản này được điều chỉnh trực tiếp khi hạch toán theo phương pháp vốn chủ, khoản lợi nhuận đã nhận được điều chỉnh giảm do áp dụng phương pháp vốn chủ (theo giá gốc kế toán đã ghi nhận khoản này là thu nhập), phần còn lại của Phần lãi lỗ trong công ty liên kết được ghi tăng đầu tư vào liên kết:

Dr Investment of E in A 3
Dr Dividend income 5
Dr REs 10
Cr Share of P/L of associate 18
 
N

nguyen thi minh hang

Guest
28/7/09
45
5
8
hanoi
Cảm ơn bạn Hiền rất nhiều, giải thích của bạn rất rõ ràng.
 
N

nguyen thi minh hang

Guest
28/7/09
45
5
8
hanoi
Bạn Hiền thân, mình đang luyện IAS 28: Hiện mình bị vướng ở case study 6, page 237, Wiley IFRS Practical Implementation Guide and Workbook. Mình đọc solution nhưng ko hiểu tại sao???. Vậy bạn làm ơn giải thích giùm và có các bút toán hạch toán. Mình cũng hiểu IAS 28 trong cuốn sách này theo old version.

Trong phần đầu bài "The carrying amount of the investment at 31 Dec 20X9, is $27 ml..." đó là carrying amount of the investment of investors, including Angel in Buttle có phải ko bạn???

Cảm ơn bạn đã dành thời gian giúp đỡ.
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Bạn Hiền thân, mình đang luyện IAS 28: Hiện mình bị vướng ở case study 6, page 237, Wiley IFRS Practical Implementation Guide and Workbook. Mình đọc solution nhưng ko hiểu tại sao???. Vậy bạn làm ơn giải thích giùm và có các bút toán hạch toán. Mình cũng hiểu IAS 28 trong cuốn sách này theo old version.

Trong phần đầu bài "The carrying amount of the investment at 31 Dec 20X9, is $27 ml..." đó là carrying amount of the investment of investors, including Angel in Buttle có phải ko bạn???

Cảm ơn bạn đã dành thời gian giúp đỡ.
27 m này là carring amount của A in B thôi. Khi tỷ lệ sở hữu của A in B giảm từ 30% xuống 20% do B phát hành thêm cổ phiếu mà A không mua nên hạch toán như A thanh lý 1/3 (10%/30% khoản đầu tư này).
 
N

nguyen thi minh hang

Guest
28/7/09
45
5
8
hanoi
Cảm ơn bạn Hiền, vậy minh hach toán như sau có đúng ko?:

Angel's CFS:
1. Acq. date: Dr Inv. of A in B 13.8 (46 x 30%)
Cr. Cash 12
Cr. Share of P/L of B: 1.8 (negative GW)
2. 31-12-X9: Dr Inv. of A in B 13.2 (= 27-13.8)
Cr. Share of P/L of B: 13.2


Dr Inv. of A in B 3 (= 12-9)
Cr. Share of P/L of B: 3
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Cảm ơn bạn Hiền, vậy minh hach toán như sau có đúng ko?:

Angel's CFS:
1. Acq. date: Dr Inv. of A in B 13.8 (46 x 30%)
Cr. Cash 12
Cr. Share of P/L of B: 1.8 (negative GW)
2. 31-12-X9: Dr Inv. of A in B 13.2 (= 27-13.8)
Cr. Share of P/L of B: 13.2


Dr Inv. of A in B 3 (= 12-9)
Cr. Share of P/L of B: 3

Bạn nên đọc các Textbook Advanced Accounting sẽ dễ hiểu hơn về cách xử lý kế toán cho các group. Nếu không mua Textbook thì có thể đọc sách ôn ACCA F5, P1 (chẳng hạn sách này hơi cũ nhưng tham khảo được: http://www.kaplanpublishing.co.uk/KP/media/Resources/ACCA/ACCA P1 Essential Text D09-J10_copy(1).pdf )


Hạch toán tại A:

1. Khi mua: Giá gốc của khoản đầu tư = 30% giá trị tài sản thuần của A + lợi thế thương mại

Bút toán:
Dr Đầu tư vào B
Cr Tiền

2. 31/12/X9
Không có bút toán phản ánh phần lợi ích của A trong lợi nhuận của B theo phương pháp vốn chủ (Theo quy định cũ thì phương pháp vốn chủ chỉ áp dụng khi hợp nhất).

Như lời giải trong sách, khoản đầu tư của A vào B tăng lên 3 sau khi B phát hành thêm cổ phiếu:
Dr Đầu tư vào B
Cr Lãi do bị pha loãng khoản đầu tư
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA