Hỏi cách nhập dữ liệu vào 2 sub form cùng 1 lúc

  • Thread starter tung99
  • Ngày gửi
T

tung99

Sơ cấp
30/10/08
14
1
3
Tay Ninh
Nhờ các bạn giúp mình với:
Mình có 1 form HANGHOA, trong form có 2 sub form là: SUB1 và SUB2 có dữ liệu nguồn khác nhau. Cả 2 sub form trên đều có:
Link Master Fields: AB
Link Child Fields: MAHH
Trong SUB1 mình có tạo nút Command để nhập dữ liệu. Khi nhắp vào nút Command đó thì sẽ tạo record mới Add new record.
Vậy làm sao khi nhắp vào nút Command đó thì SUB2 cũng sẽ Add new record ? Nhờ các bạn giúp mình với. Cảm ơn rất nhiều!
 
V

vienlien87

Sơ cấp
15/10/09
53
2
8
61
Huế
Trên Sub2 bạn tạo 01 command2 tương tự ở sub1 và cho ẩn (visible:no). Thêm lệnh call command2 trong commad1
 

Thành viên trực tuyến

  • SA_DQ

Xem nhiều

TEXT LINK