Nhunguyen

  • Thread starter Nhunguyenkwk
  • Ngày gửi
N

Nhunguyenkwk

Guest
29/10/14
1
0
1
28
Cho minh hoi
Trong bai:co vat lieu chinh la vai bong, vai tho, vai kaki, vlp la kim chi,de san xuat 3 loai san pham la quan kaki , quan tho, voi ao bong,cuoi ki bai noi tinh gia thanh san pham,biet chi phi san xuat va chi phi nvl phu phan bo theo so luong san pham hoan thanh.ma no k cho ti le gj het, trong bai cung k chia cpsxc de san xuat sp nao het,chj ghj chung chung vd la tinh luong cho bo phan san xuat,vay minh dinh khoan cpsxdd trong ki sao vay. Danh gia san pham do dang theo chi phi ngvl chjnh, vay tinh gia thah san pham co lien quan den nvl phu k.
Minh hoc ketoan ma hoc do qua,mong anh chi giup do, thanks ạ!
 

Thành viên trực tuyến

  • P.T.Quyen

Xem nhiều