Khấu hao TSCĐ cho thuê hoạt động

  • Thread starter Thanhdonquihote
  • Ngày gửi
Thanhdonquihote

Thanhdonquihote

Vô độc bất trượng Fu
28/12/13
39
10
8
Hai phong
Mình có vấn đề này nhờ a/c/e diễn đàn: Trường hợp Công ty có nhà xưởng nguyên giá 100 tr cho thuê hoạt động, thời gian tính khấu hao 10 năm từ tháng 1/2006 đến tháng 12/2015, khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Từ năm 2006 đến 31/12/2013 công ty cho KH A thuê, đến 01/01/2014 KH A không thuê nữa => từ tháng 1/2014 đến tháng 6/2014 nhà xưởng bị để trống, không có người thuê. Đến tháng 7/2014 Cty cho KH B thuê cố định luôn đến năm 2020.
=> Chi phí khấu hao nhà xưởng 6 tháng từ tháng 1 đến tháng 6/2014 là 5tr, không được trừ khi tính thuế TNDN năm 2014.
=> Đến 31/12/2015, Tổng chi phí khấu hao nhà xưởng trên sổ kế toán là 100 tr, chi phí được trừ khi tính thuế là 95 => Chênh lệch giữa chi phí kế toán và chi phí thuế là 5 triệu
Hỏi: vậy phần chênh lệch 5 triệu này có được tính bổ sung vào chi phí được trừ năm 2016 ko?
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,280
1,490
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Mình có vấn đề này nhờ a/c/e diễn đàn: Trường hợp Công ty có nhà xưởng nguyên giá 100 tr cho thuê hoạt động, thời gian tính khấu hao 10 năm từ tháng 1/2006 đến tháng 12/2015, khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Từ năm 2006 đến 31/12/2013 công ty cho KH A thuê, đến 01/01/2014 KH A không thuê nữa => từ tháng 1/2014 đến tháng 6/2014 nhà xưởng bị để trống, không có người thuê. Đến tháng 7/2014 Cty cho KH B thuê cố định luôn đến năm 2020.
=> Chi phí khấu hao nhà xưởng 6 tháng từ tháng 1 đến tháng 6/2014 là 5tr, không được trừ khi tính thuế TNDN năm 2014.
=> Đến 31/12/2015, Tổng chi phí khấu hao nhà xưởng trên sổ kế toán là 100 tr, chi phí được trừ khi tính thuế là 95 => Chênh lệch giữa chi phí kế toán và chi phí thuế là 5 triệu
Hỏi: vậy phần chênh lệch 5 triệu này có được tính bổ sung vào chi phí được trừ năm 2016 ko?
Theo mình trong trường hợp này số khấu hao trong thời gian tài sản không cho thuê được vẫn được tính vào chi phí hợp lý vì đó là chi phí trong thời gian ngừng hoạt động (ngừng sử dụng) mang tính đặc thù của hoạt động cho thuê tài sản. Tài sản này đang sử dụng cho hoạt động kinh doanh thì không có lý gì để loại chi phí khấu hao của nó ra khỏi chi phí tính thuế.
 
  • Like
Reactions: kimnhat7B
Thanhdonquihote

Thanhdonquihote

Vô độc bất trượng Fu
28/12/13
39
10
8
Hai phong
Theo mình trong trường hợp này số khấu hao trong thời gian tài sản không cho thuê được vẫn được tính vào chi phí hợp lý vì đó là chi phí trong thời gian ngừng hoạt động (ngừng sử dụng) mang tính đặc thù của hoạt động cho thuê tài sản. Tài sản này đang sử dụng cho hoạt động kinh doanh thì không có lý gì để loại chi phí khấu hao của nó ra khỏi chi phí tính thuế.
Trường hợp này, KH 6 tháng năm 2014 mình loại ra do căn cứ vào quy định "Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế".
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,280
1,490
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Trường hợp này, KH 6 tháng năm 2014 mình loại ra do căn cứ vào quy định "Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế".
Bạn xem trong TT 78 quy định tài sản dùng cho hoạt động kinh doanh mà ngừng hoạt động thì chi phí khấu hao trong thời gian này vẫn được tính là chi phí tính thuế mà.
 
N

Nguyencongthuy

Cao cấp
25/11/11
970
236
43
bienhoadongnai
Mình có vấn đề này nhờ a/c/e diễn đàn: Trường hợp Công ty có nhà xưởng nguyên giá 100 tr cho thuê hoạt động, thời gian tính khấu hao 10 năm từ tháng 1/2006 đến tháng 12/2015, khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Từ năm 2006 đến 31/12/2013 công ty cho KH A thuê, đến 01/01/2014 KH A không thuê nữa => từ tháng 1/2014 đến tháng 6/2014 nhà xưởng bị để trống, không có người thuê. Đến tháng 7/2014 Cty cho KH B thuê cố định luôn đến năm 2020.
=> Chi phí khấu hao nhà xưởng 6 tháng từ tháng 1 đến tháng 6/2014 là 5tr, không được trừ khi tính thuế TNDN năm 2014.
=> Đến 31/12/2015, Tổng chi phí khấu hao nhà xưởng trên sổ kế toán là 100 tr, chi phí được trừ khi tính thuế là 95 => Chênh lệch giữa chi phí kế toán và chi phí thuế là 5 triệu
Hỏi: vậy phần chênh lệch 5 triệu này có được tính bổ sung vào chi phí được trừ năm 2016 ko?
  1. Theo cách diễn đạt ngay từ đầu, b đã chọn pp khấu hao theo đường thẳng - dn vẫn h.đông b.thường. Bây giờ lại loại trừ 5 tr của pp khấu hao ấy là mâu thuẫn với chính mình.
  2. Giả sử có kiểm tra thuế, thời hiệu kh này hợp lý, pp k.hao đúng, t.gian chết 6/120 tháng là ko đáng kể. thuế ko có lý do để x.toán 5 tr
 
  • Like
Reactions: kimnhat7B
Thanhdonquihote

Thanhdonquihote

Vô độc bất trượng Fu
28/12/13
39
10
8
Hai phong
Bạn xem trong TT 78 quy định tài sản dùng cho hoạt động kinh doanh mà ngừng hoạt động thì chi phí khấu hao trong thời gian này vẫn được tính là chi phí tính thuế mà.
Mình đọc TT78 có nói: "Trường hợp tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế." => Tuy nhiên theo đề, nhà xưởng này là bất động sản nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê mà ko phải để sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ... => theo CMKT số 5 thì đây là BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ chứ ko phải là TSCĐ. Trường hợp này DN kinh doanh bất động sản (cho thuê nhà xưởng, mặt bằng...) không có tính mùa vụ.
 
Thanhdonquihote

Thanhdonquihote

Vô độc bất trượng Fu
28/12/13
39
10
8
Hai phong
  1. Theo cách diễn đạt ngay từ đầu, b đã chọn pp khấu hao theo đường thẳng - dn vẫn h.đông b.thường. Bây giờ lại loại trừ 5 tr của pp khấu hao ấy là mâu thuẫn với chính mình.
  2. Giả sử có kiểm tra thuế, thời hiệu kh này hợp lý, pp k.hao đúng, t.gian chết 6/120 tháng là ko đáng kể. thuế ko có lý do để x.toán 5 tr
Theo bạn thì chọn pp khấu hao nào thì phù hợp? thời gian chết của mình là 6 tháng, chứ nếu nó kéo dài 16 tháng thì sao?
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,280
1,490
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Mình đọc TT78 có nói: "Trường hợp tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế." => Tuy nhiên theo đề, nhà xưởng này là bất động sản nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê mà ko phải để sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ... => theo CMKT số 5 thì đây là BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ chứ ko phải là TSCĐ. Trường hợp này DN kinh doanh bất động sản (cho thuê nhà xưởng, mặt bằng...) không có tính mùa vụ.
Sao bạn cứ tự làm khổ mình vậy? Cách quy định về tính khấu hao cho TSCĐ cũng áp dụng cho bất động sản đầu tư thôi.

Hoạt động cho thuê tài sản là hoạt động đặc thù, không phải lúc nào cũng có người thuê nên có thể áp dụng các quy định về tính mùa vụ như đối với các TSCĐ khác.
 
Thanhdonquihote

Thanhdonquihote

Vô độc bất trượng Fu
28/12/13
39
10
8
Hai phong
Hic, Mình thắc mắc ở đây hoạt động cho thuê tài sản của DN (kinh doanh bất động sản) là hoạt động thường xuyên, liên tục chứ: xét trên tổng thể các tài sản thuê thì có tài sản được thuê, có tài sản chờ cho thuê. chứ mình ko xét riêng lẻ từng tài sản. Việc áp dụng các quy định về tính mùa vụ như vậy có phù hợp, có cơ sở, văn bản nào ko? như mình nói thời gian tạm ngừng là 6 tháng, nếu nó kéo dài hơn 12 tháng thì có loại ra khi tính thuế ko?
 
Thanhdonquihote

Thanhdonquihote

Vô độc bất trượng Fu
28/12/13
39
10
8
Hai phong
Hoạt động cho thuê tài sản là hoạt động đặc thù.
Việc trích khấu hao BĐS đầu tư mình tư duy có sự mâu thuẫn, chưa thoát ra được. Chẳng hạn cùng 1 BĐS đầu tư là nhà xưởng: 1/ Nếu nắm giữ để bán thì theo chế độ kế toán QĐ 15/2006 thì phải trích khấu hao, nhưng theo TT45/2013/TT-BTC thì lại không được trích khấu hao => tức là theo TT45, BĐS nắm giữ để bán thì khi xác định doanh thu thì sẽ xác định chi phí tương ứng (bao gồm toàn bộ nguyên giá). 2/ Nếu nắm giữ để cho thuê thì theo QĐ 15 phải trích khấu hao, theo TT45 cũng phải trích khấu hao(thu hồi 1 phần nguyên giá) => tức là nếu không phát sinh doanh thu thì cũng phải trích trước vào chi phí; TT78 lai quy định các khoản chi không được trừ bao gồm khoản CP không tương ứng với doanh thu => mình hiểu là trong khoảng thời gian TS cho thuê không tạo ra doanh thu thì phần chi phí khấu hao của TS đó cũng bị loại ra. Như vậy có đúng ko?
 
Sửa lần cuối:
Thanhdonquihote

Thanhdonquihote

Vô độc bất trượng Fu
28/12/13
39
10
8
Hai phong
help
 

Thành viên trực tuyến

  • Gpharmacy

Xem nhiều