nhờ giúp đỡ bài tập kiểm toán báo cáo tài chính

  • Thread starter susu161
  • Ngày gửi
S

susu161

Sơ cấp
4/11/14
2
0
1
34
Em chào Anh/Chị ạ.
Em đang có 1 bài tập môn kiểm toán báo cáo tài chính, nhờ anh chị có nhiều kinh nghiệm trợ giúp em với ạ.
Em cảm ơn Anh/Chị nhiều:
đề bài:
"Thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Thương mại toàn cầu cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011. Công ty Thương mại toàn cầu được thành lập ngày 02/01/2010 và báo cáo tài chính năm 2010 chưa được kiểm toán. Trong quá trình trao đổi với kế toán trưởng của Công ty Thương mại toàn cầu, Anh/Chị được biết trong năm 2009 mới thành lập do thiếu cán bộ kế toán đủ năng lực nên đã có một số sai sót trong số liệu kế toán như sau:

1.Khoản góp vốn của Ông Waterhouse là 480 triệu đồng kể từ ngày 02.01.2011 bị ghi nhầm thành một khoản vay dài hạn với lãi suất 10%/năm. Kế toán công ty vẫn tính lãi phải trả hàng năm mặc dù không thanh toán.

2.Có một tài sản cố định hữu hình nguyên giá 12 triệu do công ty mua đưa vào sử dụng từ ngày 01/7/2011 được ghi nhận toàn bộ vào chi phí bán hàng năm 2011.

3. Để dự phòng sự biến động tỷ giá cho năm 2011 kế toán đã trích trước một khoản chi phí phải trả 20tr vào ngày 31/12/2010 (tính vào chi phí tài chính). Khoản mục này ko được sử dụng cho đến cuối năm 2011.

Yêu cầu:
a. Giả sử qua kiểm tra các sai sót trên là có thực và Công ty chưa tiến hành bất kỳ sự điều chỉnh nào trên sổ sách kế toán. Hãy xác định ảnh hưởng tổng hợp của các sai sót trên đến các khoản mục của BCĐKT và BCKQKD 2011
b.Với các dữ liệu câu (a) giả sử các chênh lệch trên alf trọng yếu hãy đề xuất các bút toán điều chỉnh thích hợp trên báo các tài chính của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

Thông tin bổ sung:
Tài sản cố định hữu hình có thời gian sử dụng lad 5 năm và được khấu hao theo phương pháp đường thẳng.Thời gian bắt đầu khấu hao là ngày tăng tài sản

Cho đến năm 2011 công ty vẫn trong thời hạn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp"
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA