Mỗi tuần một chuyên đề

Kế toán sản xuất cần trang bị những gì?

  • Thread starter Thao Minh KT
  • Ngày gửi
T

Thao Minh KT

Guest
4/11/14
17
5
3
39
Kế toán sản xuất cần trang bị những gì?

Các công ty thương mại chỉ có hai giai đoạn mua vào và bán ra, nên nghiệp vụ kinh tế phát sinh định khoản khá đơn giản, còn đối với kế toán sản xuất trải qua ba quy trình phức tạp hơn: mua nguyên vật liệu đầu vào, đưa vào sản xuất, sản xuất ra thành phẩm mới mang ra tiêu thụ. Vậy để sản xuất được sản phẩm cần có quy trình như sau:

1. Lập kế hoạch sản xuất, xây dựng định mức nguyên vật liệu chi tiết

2. Dựa vào định mức nguyên vật liệu cho từng loại sản phẩm để tính giá mỗi thành phẩm tiêu hết bao nhiêu nguyên vật liệu

Nợ TK 621

Có TK 152

3. Xác định chi phí nhân công trực tiếp sản xuất ra sản phẩm là bao nhiêu, lập bảng lương chi tiết tính ra tiền lương nhân công trực tiếp để định khoản vào chi phí tiền lương

Nợ TK 622

Có TK 334

Ngoài ra, các chi phí như tiền điện phục vụ cho quá trình sản xuất sản phầm dựa vào hóa đơn tiền điện hàng tháng. Kế toán nhớ bóc tách trên hóa đơn tiền điện một phần đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp tức là tiền điện phục vụ cho văn phòng. Phần nhiều hơn là chi phí tiền điện phục vụ cho phân xưởng trực tiếp sản xuất.

Nợ TK 627

Nợ TK 133

Có TK 111

Vậy kế toán tập hợp được chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung và bằng phương pháp tính giá thành để tính nên giá thành của từng sản phầm tập hợp vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Nợ TK 154

Có TK 621

Có TK 622

Có TK 627

Cuối cùng, kế toán tiến hành nhập kho thành phẩm

Nợ TK 155

Có TK 154

Khi sản phẩm hoàn thành nhập kho, đến giai đoạn xuất bán, kế toán cần phản ánh:

- Phản ánh giá vốn

Nợ TK 632

Có TK 155

-Phản ánh doanh thu bán thành phẩm

Nợ TK 131

Có TK 511

Có TK 3331

Ngoài chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm còn có chi phí quản lý doanh nghiệp như chi phí tiếp khách, hội họp... được tính vào chi phí:

Nợ TK 642

Nợ TK 1331

Có TK 111,112,331
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA