Hướng dẫn làm KHBS làm tăng tiền thuế phải nộp

  • Thread starter chudinhxinh
  • Ngày gửi
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,751
970
113
TP.Hồ Chí Minh
Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ sung và tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định. Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.

Ví dụ 1: Công ty A vào tháng 6/2014 phát sinh nghiệp vụ sau:

+Mua sắt F8=10.000.000 đồng, thuế GTGT = 1.000.000

+Bán ra sắt F8=12.000.000 thuế GTGT = 1.200.000

Công ty đã kê khai thuế GTGT tháng 06/2014 nhưng do kế toán kê khai phụ lục mua PL 01-2_GTGT vào bình thường, nhưng phụ lục bán ra: PL 01-1_GTGT lại kê nhầm số thuế từ 1.200.000 thành 120.000 => Tháng 1/2014 công ty A không phải nộp thuế GTGT

Công ty đã kê khai thuế vào ngày 15/7/2014 cơ quan thuế đã xác nhận tờ khai

Xác định luôn số tiền nộp chậm và số ngày nộp chậm:

Hạn chót khai báo thuế GTGT theo tháng 6/2014 là 20/7/2014 => thời điểm phát hiện sai sót là 6/8/2014

Từ 21/7/2014 – 1/8/2014=11 ngày

Từ 1/8/2014 – 6/8/2014 = 6-1=5 ngày

= > Tổng ngày chậm nộp tiền thuế phát sinh là 16 ngày

= > Tiền thuế nộp chậm = 0.05%x16x200.000=1.600 đồng

Hồ sơ Công ty A nộp cho cơ quan thuế:

Cần lập 1 bộ hồ sơ lên cơ quan Thuế bao gồm:

- Tờ khai thuế GTGT mẫu số: 01/GTGT

- Giải trình khai bổ sung điều chỉnh – KHBS.

- Công văn giải trình sai sót nếu có

Sang tháng 7/2014 ta điều chỉnh lại chỉ tiêu thuế GTGT được khấu trừ bằng các chỉ tiêu [37] và [38] của tờ khai thuế GTGT tháng 7/2014


- Đưa số chênh lệch sang chỉ tiêu [ 37 ] của kỳ 7/2014 này.

Hướng dẫn khê khai điều chỉnh bổ sung KHBS: Trường hợp kê khai sai thông tin tiền thuế đầu ra , kê khai đúng thuế GTGT đầu vào = > Phát sinh thuế GTGT phải nộp


http://www.mediafire.com/download/g55j5c2sde6lueo/01KHBS_TH1.rar
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA