Tài sản cố định tự xây dựng có phải xuất hóa đơn?

  • Thread starter chudinhxinh
  • Ngày gửi

3414 lượt xem

chudinhxinh

chudinhxinh

Thành viên thân thiết
25/10/09
1,693
937
113
TP.Hồ Chí Minh
Tài sản cố định tự xây dựng có phải xuất hóa đơn ( văn phòng công ty, phân xưởng sản xuất….)

Căn cứ:

Thông Tư Số: 219/2013/TT- BTC/Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Chương II

CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ

Mục 1

CĂN CỨ TÍNH THUẾ
Điều 7. Giá tính thuế

3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất)dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Ví dụ 22: Đơn vị A sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt để trao đổi với cơ sở B lấy sắt thép, giá bán (chưa có thuế) là 400.000 đồng/chiếc. Giá tính thuế GTGT là 50 x 400.000 đồng = 20.000.000 đồng.

4. Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

Trường hợp cơ sở kinh doanh tự sản xuất, xây dựng tài sản cố định (tài sản cố định tự làm) để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao, cơ sở kinh doanh không phải lập hoá đơn. Thuế GTGT đầu vào hình thành nên tài sản cố định tự làm được kê khai, khấu trừ theo quy định.

Ví dụ 28: Công ty cổ phần P tự xây dựng nhà nghỉ giữa ca cho công nhân ở trong khu vực sản xuất kinh doanh. Công ty cổ phần P không có đơn vị, tổ, đội trực thuộc thực hiện hoạt động xây dựng này. Khi hoàn thành, nghiệm thu nhà nghỉ giữa ca, Công ty cổ phần P không phải lập hoá đơn. Thuế GTGT đầu vào hình thành nhà nghỉ giữa ca được kê khai, khấu trừ theo quy định.

Hồ sơ chứng từ: (tham khảo)

- Hóa đơn GTGT mua vật tư đầu vào

- Quyết định Đầu tư của ban giám đốc

- Bảng dự toán chi phí công trình đã được duyệt

- Bảng vẽ thiết kế

- Biên bản quyết toán giá trị khối lượng công việc hoàn thành

- Bản vẽ hoàn công

- Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng

- Quyết định bàn giao tài sản..... là có thể tập hợp để tăng tài sản theo quy định.

…………………………………
 
  • Like
Reactions: nguyen.dinh
N

Nguyễn Phi Nga Việt Nam

Sơ cấp
31/7/17
7
0
1
26
  • N

    Nguyễn Phi Nga Việt Nam

anh cho em hỏi thêm là nếu công ty tự xây dựng thì:
1. biên bản quyết toán giá trị khối lượng công việc hoàn thành lập dựa trên số liệu tất cả hoá đơn đầu vào?
2. biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành; Quyết định bàn giao tài sản người lập là ai, những cá nhân nào kí tên vào ba biên bản trên
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều