Giúp đỡ gấp: kế toán hành chính sự nghiệp

  • Thread starter logido
  • Ngày gửi
L

logido

Guest
9/11/14
1
0
1
28
Định khoản:
Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi họat động thường xuyên (ĐVT Triệu đồng)

Dự toán kinh phí hoạt động được giao năm 2009:

• Kinh phí tự chủ trong đó ngân sách cấp 500, thu sự nghiệp 800

• Kinh phí không tự chủ 80 trong đó là kinh phí tinh giãm biên chế 15, mua TSCD 65

Trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh:

1/ Tiền lương phải trả trong tháng 30,5 trong đó NS cấp 16, nguồn thu SN 14,5


2/ Khấu trừ 7% BHXH, 1,5% BHYT, 1% BHTN từ lương để trích lập BHXH, BHYT.


3/ Trích 17% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN, 2% KPCĐ để chi hoạt động thường xuyên.


4/ Rút 90,5% kinh phí hoạt động thường xuyên, 90,5% tiền gửi về quỹ để chi lương. Xuất quỹ chi lương


5/ Nộp toàn bộ BHXH (24%), BHTN (2%), KPCD (2%) mua thẻ BHYT (4,5%) từ 2 nguồn: ngân sách cấp, nguồn thu sự nghiệp. (Chuyển tiền từ giấy rút dự toán ngân sách và từ tiền gửi).


6/ Ngày 31/12/2009 kế toán tiến hành các bút toán để chuyển sổ.

• Biết số dư

TK 461.2: 1375 (trong đó TK 461.21: 1300,

TK 461.22: 75);

TK 661.2: 1321,6 (trong đó TK 661.21: 1250, TK 661.22: 71,6); TK 008.2: 5

• Kinh phí giãm biên chế sử dụng không hết phải nộp lại ngân sách. Kinh phí để mua sắm TSCD đã sử dụng hết.7/ Ngày 6/1/2010 Căn cứ kinh phí tiết kiệm và số sử dụng kinh phí này trong năm, số kinh phí tiết kiệm chưa sử dụng được quyết định chi thêm 1 tháng lương cơ bản là 46 tr cho CCVC, số còn lại bổ sung quỹ dự phòng ổn định thu nhập.8/ Ngày 15/2/2010 báo cáo quyết tóan của đơn vị được duyệt theo thực tế, kế toán tiến hành thực hiện các bút toán có liên quan.
 

BQT trực tuyến

  • Huyền Mia
    Huyền Mia
    Điều hành viên

Thành viên trực tuyến

  • Huyền Mia

Xem nhiều