Hướng dẫn xử lý hóa đơn viết sai chưa xé khỏi cuống

  • Thread starter chudinhxinh
  • Ngày gửi
chudinhxinh

chudinhxinh

Thành viên thân thiết
25/10/09
1,698
943
113
TP.Hồ Chí Minh
THÔNG TƯ: Số: 39/2014/TT-BTCHà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ
Chương III: SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp 1 (TH1): Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai. Với những hóa đơn viết sai chưa xé khỏi cuống thì phải gạch chéo các liên của tờ hóa đơn, và ghi chữ hủy bỏ vào các liên. Không được xé rời tờ hóa đơn khỏi quyển hóa đơn. Kế toán phải lưu giữ đầy đủ các liên ngay tại cuống không xé ra gấp lại để đó khi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng ghi số hóa đơn sai này vào mục xóa bỏ

Ví dụ: Ngày 15/5/2014 xuất 720 kg hóa đơn sắt F8 đơn giá = 16.000 đ/kg cho:

-Tên đơn vị: Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng

-Mã số thuế: 0300 588 664

-Địa chỉ: 93 Nguyễn Công Trứ, Q1, TP.Hồ Chí Minh

Nhưng khi đang viết kế tóan viết nhầm đơn giá = 15.500 đ/kg, viết nhầm luôn cả số tiền bằng chữ

Xử lý: gạch chéo các liên và gập 3 liên lại ko xé khỏi cuống hóa đơn và xuất lại tờ khác thay thế

Kế tóan xuất hóa đơn 188 thay thế tờ hóa đơn đã xuất saiCuối quý khi báo cáo sử dụng hóa đơn BC/26 : Ghi vào cột số : 15 xóa bỏ = số hóa đơn bị hủy bỏ 177

 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK