Mỗi tuần một chuyên đề

Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu

  • Thread starter Lananhsyt
  • Ngày gửi
L

Lananhsyt

Guest
10/11/14
1
0
1
36
Em làm việc bên bệnh viện, cơ quan e đang thực hiện đấu thầu mua sắm một số hàng hóa phục vụ chuyên môn, nguồn mua: nguồn dịch vụ( có 4 nguồn: nguồn ngân sách cấp, nguồn viện phí và bảo hiểm y tế, nguồn hoạt động dịch vụ, nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp) . Theo Điều 5 TT68 quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản:
.-Thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp quyết định việc mua sắm tài sản thuộc phạm vi được cơ quan quản lý cấp trên phân cấp.

- Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc mua sắm tài sản từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ phúc lợi.
Vậy, với nguồn mua trên thì thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu là thủ trưởng đơn vị e hay cơ quan cấp trên
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
SAA

SAA

Siêu nhảm
31/5/09
1,418
102
63
HCM city
Thông thường giám đốc đơn vị sẽ phê duyệt kết quả đấu thầu dựa trên báo cáo của tổ chuyên gia đấu thầu và báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu ... tuy nhiên có một số đơn vị có quy định phân cấp quyết định đầu tư, có nghĩa giá trị bao nhiêu thì cơ quan cấp trên sẽ ra quyết định đầu tư cũng như phê duyệt kế hoạch, kết quả thầu, giá trị bao nhiêu sẽ do thủ trưởng đơn vị tự quyết định. Bạn xem thử đơn vị bạn có loại quyết định phân cấp đầu tư như vậy không
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA