Bài tập kế toán quản trị

  • Thread starter Doquang060789
  • Ngày gửi
D

Doquang060789

Sơ cấp
12/10/14
1
0
1
31
Làm ơn giúp đỡ tôi :
Bài 1 :
Doanh thu 1000000
Định phí : sản xuất chung 100000
Chi phí bán hàng vs quản lý 110000
Tổng định phí 210000
Biến phí : nguyên liệu trực tiếp 300000
Lao động trực tiếp 200000
Sản xuất chung 150000
Chi phí bán hàng vs quản lý 50000
Tổng biến phí : 700000
Yêu cầu : xác định sản lượng và doanh thu hoà vốn .
Bài 2 : công ty có 10 rạp phim.thông tin công suất vs chi phí dự toán tưng loại :
máy nhỏ công suất 50000 hộp
Chi phí dự kiến : chi phí thuê máy/năm 8000000
Chi phí bắp hạt/ hộp 130
Chi phí bao bì /hộp 80
Chi phí khác / hộp 220
máy vừa : công suất 120000 hộp / năm
Các khoản chi phí : chi phí thuê máy 11000000
Chi phí bắp hạt /hộp : 130
Chi phi bao bì / hộp : 80
Chi phí khác / hộp : 140
Máy lớn :công suất 300000 hộp / năm
chi phí thuê máy / năm 20000000
Chi phí bắp hạt / hộp 130
Chi phí bao bì / hộp 80
Chi phí khác / hộp 50
Yêu cầu : trong trường hợp nào thì nên chọn loại máy nhỏ/máy vừa / máy lớn để lắp đặt tại các rạp phim .
Cảm ơn anh / chị .
 

Thành viên trực tuyến

  • NgânNgân96

Xem nhiều

TEXT LINK