Năm 2014: 95% doanh nghiệp khai thuế qua mạng

  • Thread starter Thao Minh KT
  • Ngày gửi
T

Thao Minh KT

Guest
4/11/14
17
5
3
39

Tại buổi làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn và đại diện các đơn vị Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế… ngày 29/10/2014, Thứ trưởng yêu cầu đối với khai thuế qua mạng thực hiện đúng tinh thần của Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 31/12/2014 đạt 95% doanh nghiệp khai thuế qua mạng; đồng thời Thứ trưởng yêu cầu 100% (700/700) chi cục thuế áp dụng khai thuế qua mạng, đảm bảo 100% các loại thuế, phí doanh nghiệp nộp thực hiện kê khai đầy đủ qua mạng, đồng thời nghiên cứu bổ sung những quy định đối với cơ quan thuế (và ứng dụng CNTT) về nhiệm vụ quản lý, kiểm tra tính hợp lý, tính đầy đủ, tính tuân thủ pháp luật của tờ khai thuế (thay cho quy trình kiểm tra tại bàn thủ công trước đây).

Bên cạnh đó, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục Thuế chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ đối với các chi cục thuế để tổ chức thực hiện, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 180/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Trong đó, bổ sung quy định bắt buộc tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về CNTT phải thực hiện khai thuế qua mạng theo quy định của Luật Quản lý thuế, trừ trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính mới được kê khai giấy.

Đối với nộp thuế điện tử, Thứ trưởng yêu cầu đến hết năm 2014 phải triển khai được tối thiểu 15 tỉnh, thành phố theo đúng yêu cầu tại Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 30/9/2015, triển khai trên 63 tỉnh, thành phố; đến ngày 30/11/2015 tất cả 700/700 chi cục thuế triển khai nộp thuế điện tử, chiếm tối thiểu 90% doanh nghiệp tại các địa bàn đó thực hiện nộp thuế điện tử, chiếm tối thiểu 90% số thu thuế. Việc nộp thuế điện tử phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế (bao gồm cả trường hợp các hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh có nghĩa vụ nộp thuế…).

Đồng thời, Tổng cục Thuế nghiên cứu xây dựng thông tư về nộp thuế điện tử tại Thông tư thay thế Thông tư 180/2010/TT-BTC. Đối với việc xây dựng thông tư mới, Thứ trưởng cũng lưu ý một số nội dung: Việc xây dựng thông tư thay thế phải nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế; Xác định rõ thời điểm nộp thuế là thời điểm ngân hàng phục vụ doanh nghiệp hạch toán chuyển từ tài khoản của doanh nghiệp nộp thuế cho ngân sách; Đối với doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử sẽ thực hiện nộp thuế điện tử để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; Khẳng định tính ưu việc của nộp thuế điện tử so với nộp thuế không dùng tiền mặt; Sửa đổi, bổ sung những nội dung nghiệp vụ của cơ quan thuế (việc ứng dụng CNTT trong công tác kiểm tra tờ khai, công tác kế toán thuế, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế; công tác quản lý rủi ro…) phù hợp phương thức kê khai qua mạng, nộp thuế điện tử.

Về phần hóa đơn điện tử xác thực, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục Thuế xây dựng, ban hành quyết định và tổ chức triển khai thí điểm, trong đó tập trung đối với các đối tượng rủi ro về doanh thu, thuế (thực hiện và tổng kết công tác trước ngày 30/9/2015).

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế nghiên cứu xây dựng thông tư làm căn cứ pháp lý để tổ chức thực hiện, với định hướng chủ yếu: Quy định rõ doanh nghiệp loại nào phải sử dụng hóa đơn điện tử, thực hiện kết nối với cơ quan thuế để xác thực hóa đơn (như các cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế GTGT tại nội địa, các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ, dịch vụ ăn uống…), nhằm tăng cường quản lý đối với doanh thu, thuế đối với các đối tượng có rủi ro về thuế; tăng cường công tác chống thất thu ngân sách.

Đối với việc công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính thuế trên mạng internet: Tổng cục Thuế khẩn trương hoàn thiện các quy trình xử lý nghiệp vụ trong lĩnh vực thuế cũng như các quy trình được giao xây dựng tại mục 2a, 2b, 2c… trong Chỉ thị 03/CT-BTC. Phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính nghiên cứu, báo cáo Bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng quản lý, thực hiện đầy đủ phương thức quản lý rủi ro… thực hiện quy định người nộp thuế không phải khai bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế để đảm bảo mục tiêu quản lý, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Song song với việc công khai, minh bạch các quy trình thủ tục hành chính thuế trên mạng, Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục Thuế nghiên cứu, báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về điều kiện, tiêu chí, phương thức xác định cá nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế không được xuất cảnh. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu về các cá nhân nợ thuế ở mức độ không được xuất cảnh để phối hợp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ thuế.

Nguồn tin: website Bộ tài chính
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA