Hồ sơ tạm ngưng hoạt động kinh doanh

  • Thread starter Hoai Pham
  • Ngày gửi
H

Hoai Pham

Guest
5/6/14
14
1
3
30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Công ty em là công ty Cổ Phần. CTy em chuẩn bị tạm ngừng kinh doanh. Trong hồ sơ để gửi cơ quan thuế có cái công văn xin tạm ngừng hoạt động. Anh chị nào có mẫu cho em xin với. Hoặc cho em biết nội dung cần thiết trong công văn cũng được ạ.
Em cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
mimibe

mimibe

Cao cấp
21/7/11
973
150
43
Hà Nội
Công ty em là công ty Cổ Phần. CTy em chuẩn bị tạm ngừng kinh doanh. Trong hồ sơ để gửi cơ quan thuế có cái công văn xin tạm ngừng hoạt động. Anh chị nào có mẫu cho em xin với. Hoặc cho em biết nội dung cần thiết trong công văn cũng được ạ.
Em cảm ơn

TÊN DOANH NGHIỆP
———


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–


Số: ………….

…., ngày … tháng … năm………


THÔNG BÁO

V/v tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:

Thời gian tạm ngừng: …………………………………………………………………………………………….

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……….. năm ………………………………..

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……….. năm ……………………………….

Lý do tạm ngừng:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.Kèm theo Thông báo:
- …………………..
- ………………….
- ………………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 
T

thuhoai26491

Trung cấp
10/7/13
70
7
8
Hà Nội
bạn cho mình hỏi, thủ tục tạm ngưng bao gồm những gì vậy???
 
H

Hoai Pham

Guest
5/6/14
14
1
3
30
Thành Phố Hồ Chí Minh
TÊN DOANH NGHIỆP
———


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–


Số: ………….

…., ngày … tháng … năm………


THÔNG BÁO

V/v tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:

Thời gian tạm ngừng: …………………………………………………………………………………………….

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……….. năm ………………………………..

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……….. năm ……………………………….

Lý do tạm ngừng:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.Kèm theo Thông báo:
- …………………..
- ………………….
- ………………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Công văn và thông báo tạm ngừng hoạt động cùng một mẫu ạ. Em cảm ơn @mimibe nhá
 
viethlu

viethlu

Cao cấp
14/8/14
804
226
43
Hà Nội, Việt Nam
Thủ tục tạm ngưng thì bạn chốt thuế không nợ thuế với bên cơ quan quản lý thuế, sau đó làm thủ tục bên Sở kế hoạch và đầu tư là xong. Thông tu 151/2014 mới hình như có điều chỉnh nội dung này đây.,
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA