main form va sub form

  • Thread starter Dang Hong Minh
  • Ngày gửi
D

Dang Hong Minh

Guest
8/11/14
5
0
1
36
Mình có thể làm như thế này không, Minh co hai bang - Chu ho va thanh vien, Minh muon the hien form, main form la thong tin chu ho - Ma can ho, Ten chu ho, So nguoi (number), Nguoi lon (number), Tre em (number), và vài thông tin cần khác,
subform ben duoi la the hiện thông tin của thành viên trong căn hộ theo dang duoi
1 . Ten ; Ngay sinh; So CMND ; Ngaycap; Noicap ; Quan he
2....
3....
Moi dong the hiện thông tin cua thành viên trong căn hộ.

Mà Khi minh làm subform thi sumform là một dòng dài. 1 ten 2 3 ....
Minh khong biet chen hinh nen minh dua duong link
https://drive.google.com/file/d/0B3aEPZ4UVIRibVo4LUtwMGEtaEU/view?usp=sharing
Minh can giup do de thuc hien
 

Xem nhiều