em đang học kế toán, mọi người giúp em giải bài tập này với.

  • Thread starter dangmailoc
  • Ngày gửi
D

dangmailoc

Guest
15/11/14
1
0
1
31
Trong quá trình kiểm toán công ty INDOWAY, kiểm toán viên đã phát hiện một số sai lệch như sau:
 Đơn vị chưa lập dự phòng giảm giá cho lô hàng tồn kho lỗi thời, không còn khả năng tiêu thụ, trị giá trên sổ sách là 400 triệu đồng. Nếu lập dự phòng theo đúng yêu cầu của kiểm toán viên, tài sản đơn vị sẽ giảm đi 400 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế sẽ giảm đi 288 triệu đồng.
 Đơn vị đã ghi nhận trước một khoản doanh thu 200 triệu; đây là khoản tiền bán hàng nhưng chưa giao hàng mặc dù đơn vị đã nhận tiền trước. Sai lệch này nếu điều chỉnh theo yêu cầu của kiểm toán viên sẽ không làm ảnh hưởng tài sản nhưng làm lợi nhuận sau thuế của đơn vị giảm đi 144 triệu đồng.
 Các sai lệch này đơn vị không đồng ý điều chỉnh theo yêu cầu của kiểm toán viên. Ngoài ra, các sai lệch dự kiến (còn gọi là sai sót dự kiến) được ước tính từ kết quả kiểm tra mẫu cũng làm cho tài sản đơn vị tăng lên là 400 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế tăng lên 170 triệu đồng.
Yêu cầu
a. Tính tổng sai lệch chưa điều chỉnh và đề nghị cách ứng xử của kiểm toán viên nếu mức trọng yếu của toàn bộ báo cáo tài chính được xác định là 1.800 triệu đồng đối với tổng tài sản và 1.200 triệu đồng (đối với lợi nhuận sau thuế).
b. Kiểm toán viên sẽ xử lý thế nào nếu mức trọng yếu của toàn bộ báo cáo tài chính được xác định là 900 triệu đồng đối với tổng tài sản và 700 triệu đồng đối với lợi nhuận sau thuế.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA