Tổng hợp văn bản về lao động, tiền lương

  • Thread starter Thanh Nam
  • Ngày gửi
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
1/Bộ luật lao động 10/2012/QH13

Trích yếu:
Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Ngày ban hành: 18/06/2012
Ngày hiệu lực: 01/05/2013

Tải về: Bộ luật lao động 10/2012/QH13

2/Nghị định 44/2013/NĐ-CP

Trích yếu:
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Bộ luật lao động về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc của người lao động khi giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động; nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước; trình tự, thủ tục tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu của thanh tra lao động và xử lý hợp đồng lao động vô hiệu.


Ngày ban hành: 10/05/2013
Ngày hiệu lực: 01/07/2013

Tải về: Nghi định 44/2013/NĐ-CP file word
Nghi định 44/2013/NĐ-CP file pdf


-------------------------------------------------
Những văn bản lao động tiền lương, bhxh,bhyt có thể tham khảo:

-Thư viện webketoan
-Forum webketoan
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: opera
Khóa học Quản trị dòng tiền
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
3/Nghị định 49/2013/NĐ-CP

Trích yếu:
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG

Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 93 của Bộ luật Lao động


Ngày ban hành: 14/05/2013
Ngày hiệu lực: 01/07/2013

Tải về: Nghi định 49/2013/NĐ-CP file word
Nghi định 49/2013/NĐ-CP file pdf


4/Nghị định 102/2013/NĐ-CP

Trích yếu:

QUY ĐỊNH TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM


Nghị định này quy định chi tiết thi hành Bộ luật lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, việc trục xuất lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động.


Ngày ban hành: 05/09/2013
Ngày hiệu lực: 01/11/2013


Tải về: Nghi định 102/2013/NĐ-CP word
Nghi định 102/2013/NĐ-CP pdf


Đọc thêm thông tư Thông tư số 03/2014/TT-BLDTBXH ngày 20/1/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghi định 102/2013/NĐ-CP pdf ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: opera
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
4/Nghị định 103/2014/NĐ-CP

Trích yếu:

Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Ngày ban hành: 11/11/2014
Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Tải về : Nghị định 103/2014/NĐ-CP

Tham khảo tóm tắt nội dung
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA