EM CÓ 1 SỐ VẤN ĐỀ CẦN MỌI NGƯỜI TRỢ GIÚP

  • Thread starter bikaikuz1994
  • Ngày gửi
B

bikaikuz1994

Guest
15/11/14
4
0
1
30
chẳng là em có 1 bài tập thầy cho nhưng em vẫn chưa hiểu rõ vấn đề lắm nên cần m.n trợ giúp:

Cho biết kiểm toán viên (ktv) sẽ đưa ra ý kiến gì trong mỗi trường hợp độc lập dưới đây, giả sủ rằng đây là các vấn đề trọng yếu và nếu không có chúng thì ktv có đủ bằng chứng về sự trung thực và hợp lý của BCTC hay không?

1. Giám đốc cty kiên quyết không chấp nhận ktv gửi thư xác nhận đến một số tk phải trả vì không muốn nhắc họ nhớ đến món nợ này. KTV sử dụng 1 thủ tục kiểm toán khác để thay thế và cảm thấy hài lòng về bằng chứng đạt được.

2. Một só thông tin trong thư của Hội đồng quản trị đính kém với BCTC có nội dung không nhất quán với BCTC. KTV đề nghị đơn vị sửa nhưng họ từ chối vì cho rằng ktv không kiểm toán các thông tin đó mà chỉ kiểm toán BCTC nên không có quyền yêu cầu họ điều chỉnh.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thetho

Dịch vụ kiểm toán - Kế toán - Tư vấn thuế.
21/11/08
12
4
3
TP. Hồ Chí Minh
Theo ý kiến của mình là:
- TH1: Nếu ktv đã có thủ tục kiểm toán thay thế, và tin tưởng vào kết quả đạt được thì KTV có thể đưa ra kết quả trung thực và hợp lý cho khoản mục này. Nếu các khoản mục khác cũng không có vấn đề gì --> Ý kiến kiểm toán cho báo cáo tài chính là ý kiến chấp nhận toàn phần. Tuy nhiên, theo mình Công ty đã không cho gửi thư xác nhận sợ nhắc đến khoản nợ này thì nhà cung cấp sẽ đòi --> Khả năng cao đây là khoản nợ lâu năm --> rất khó có thủ tục kiểm toán thay thế.

- TH2: Nếu Công ty sử dụng báo cáo kiểm toán đính kèm vào một hồ sơ khác nhưng số liệu hồ sơ đó khác với số liệu ở báo cáo tài chính đã được kiểm toán và không chịu chỉnh sửa đúng thì Công ty kiểm toán cần thông báo với các cơ quan chức năng liên quan như ủy ban chứng khoán, cơ quan thuế, ngân hàng,...
 
  • Like
Reactions: bikaikuz1994
B

bikaikuz1994

Guest
15/11/14
4
0
1
30
Theo ý kiến của mình là:
- TH1: Nếu ktv đã có thủ tục kiểm toán thay thế, và tin tưởng vào kết quả đạt được thì KTV có thể đưa ra kết quả trung thực và hợp lý cho khoản mục này. Nếu các khoản mục khác cũng không có vấn đề gì --> Ý kiến kiểm toán cho báo cáo tài chính là ý kiến chấp nhận toàn phần. Tuy nhiên, theo mình Công ty đã không cho gửi thư xác nhận sợ nhắc đến khoản nợ này thì nhà cung cấp sẽ đòi --> Khả năng cao đây là khoản nợ lâu năm --> rất khó có thủ tục kiểm toán thay thế.

- TH2: Nếu Công ty sử dụng báo cáo kiểm toán đính kèm vào một hồ sơ khác nhưng số liệu hồ sơ đó khác với số liệu ở báo cáo tài chính đã được kiểm toán và không chịu chỉnh sửa đúng thì Công ty kiểm toán cần thông báo với các cơ quan chức năng liên quan như ủy ban chứng khoán, cơ quan thuế, ngân hàng,...

ở TH2 bạn nói cụ thể được không? mình vẫn chưa rõ lắm.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA