Giúp em định khoản với

  • Thread starter pebiboo92
  • Ngày gửi
P

pebiboo92

Guest
16/11/14
0
0
0
29
Ngày 1/1/2010: DN phát hành trái phiếu theo mệnh giá 10tr/trái phiếu, số lượng 1000 trái phiếu, lãi suất 24%/năm, kỳ hạn 3 năm, thu bằng tiền mặt. Chi phí phát hành trái phieues là 60tr chi bằng tiền mặt, phân bổ 3 năm. Doanh nghiệp thanh toán các khoản lãi và mệnh giá trái phiếu bằng chuyển khoản. Dn sử dụng tiền thu đươc từ phát hành trái phiếu dùng cho 3 mục đích:50% dùng xây dựng TSCD trong 5 năm, 30% dùng phục vụ SXKD . 20% dùng để SXSP.

Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào ngày 1/1/2010, ngày 31/12/2010, ngày 21/12/2011, ngày 31/12/2012 nếu:
A- Nếu trả lãi trái phiếu ngay khi phát hành trái phiếu
B- Nếu trả lãi trái phiếu từng năm
C- Nếu trả lãi trái phiếu vào thời điểm đáo hạn
 

Thành viên trực tuyến

  • sthink.com.vn

Xem nhiều