Khoản tạm nộp thuế TNDN được ghi nhận trên BCLCTT pp gián tiếp?

  • Thread starter ngoctrang80
  • Ngày gửi
N

ngoctrang80

Cao cấp
23/8/06
335
1
0
TPHCM
#1
Chào các bạn,

Nếu trong năm công ty có tính khoản tạm nộp thuế TNDN vào 821 rồi, tuy nhiên công ty chưa nộp tiền mà để sang năm sau mới nộp. Trong trường hợp này khoản tạm nộp đó được theo dõi vào chỉ tiêu nào trên BCLCTT trong năm nay pp gián tiếp trong năm?
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
937
22
18
TX Bến Tre
#3
Chào các bạn,

Nếu trong năm công ty có tính khoản tạm nộp thuế TNDN vào 821 rồi, tuy nhiên công ty chưa nộp tiền mà để sang năm sau mới nộp. Trong trường hợp này khoản tạm nộp đó được theo dõi vào chỉ tiêu nào trên BCLCTT trong năm nay pp gián tiếp trong năm?
- Thuế TNDN chưa nộp trong năm bạn ghi vào MS 11 "Tăng giảm các khoản phải trả" trong BCLCTT theo PP gián tiếp. OK chưa
 
Sửa lần cuối:
N

ngoctrang80

Cao cấp
23/8/06
335
1
0
TPHCM
#4
Tại Thông tư 105/2003/TT-BTC ngày 1/11/2003 có hướng dẫn như sau:

Tăng, giảm các khoản phải trả - Mã số 11

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư cuối kỳ với số dư đầu kỳ của các Tài khoản nợ phải trả liên quan đến hoạt động kinh doanh, như: Tài khoản "Phải trả cho người bán" (Chi tiết "Phải trả cho người bán"), Tài khoản "Phải thu của khách hàng" (Chi tiết "Người mua trả tiền trước"), các Tài khoản "Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước", "Phải trả công nhân viên", "Chi phí phải trả", "Phải trả nội bộ", "Phải trả, phải nộp khác". Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản phải trả về thuế TNDN phải nộp, các khoản phải trả về lãi tiền vay, các khoản phải trả liên quan đến hoạt động đầu tư (như mua sắm, xây dựng TSCĐ, mua bất động sản đầu tư, mua các công cụ nợ...) và hoạt động tài chính (Vay và nợ ngắn hạn, dài hạn...


Như vậy đâu có hạch toán khoản tạm nộp thuế TNDN vào chỉ tiêu này được ah?
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
937
22
18
TX Bến Tre
#5
Sao lại là hạch toán ở đây.
Đây là số liệu lấy vào BCLCTT mà
số thuế phải nộp nhưng chưa nộp nắm trên số dư 3334 chứ đâu nằm ở 8211
số liệu ghi vào BCLCTT PP gián tiếp là số cuối kỳ - số đầu kỳ trên BCDKT
 
Sửa lần cuối:
N

ngoctrang80

Cao cấp
23/8/06
335
1
0
TPHCM
#6
Ah sorry, không phải hạch toán mà là đưa vào BCLCTT.

Đúng là số dư nằm trên 3334, cho nên Trang mới có thắc mắc này. Nếu nằm ở 821 thì đâu phải thuộc các tài khoản "Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước"???????. Và khi đã có số dư ở 3334 thì dĩ nhiên đó là khoản phải trả về thuế TNDN, tuy nhiên khoản này lại không được hạch toán vào Mã số 11 như hướng dẫn?? Đúng không anh Trung??
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều