mọi người giúp em tính giá thực tế vật liệu xuất kho với !!!

  • Thread starter thaohanh1995
  • Ngày gửi
T

thaohanh1995

Guest
13/11/14
5
0
1
25
Đầu tháng tồn kho vật liệu:
Vật liệu A: 1000kg, đơn giá: 120
Vật liệu B: 3000 kg, đơn giá: 3,5
1/Mua và nhập kho 3000kg vật liệu A: giá mua chưa thuế GTGT 345000, thuế GTGT 10%.Doanh nghiệp chưa thanh toán tiền cho người bán.Chi phí vận chuyển vật liệu, công tác phí của nhân viên thu mua chi bằng tiền mặt là 1500
2/ Mua 500kg vật liệu Acủa người trực tiếp sản xuất giá thanh toán trên Bảng kê thu mua hàng 60000, đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí bowcs dỡ chi bằng tiền mặt 200. Cuối tháng vật liệu chưa về nhập kho
3/ Mua và nhập kho 4500 kg vật liệu B, giá chưa thuế 16200, thuế GTGT 10% đã trả bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển vật liệu về nhập kho chi bằng tiền mặt 660( trong đó thuế gtgt 10%)

Trong tháng đã xuất kho vật liệu A: 3400kg, vật liệu B: 5000kg
Tính giá vật liệu xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước
 
N

Nguyencongthuy

Cao cấp
25/11/11
970
236
43
bienhoadongnai
Đầu tháng tồn kho vật liệu:
Vật liệu A: 1000kg, đơn giá: 120
Vật liệu B: 3000 kg, đơn giá: 3,5
1/Mua và nhập kho 3000kg vật liệu A: giá mua chưa thuế GTGT 345000, thuế GTGT 10%.Doanh nghiệp chưa thanh toán tiền cho người bán.Chi phí vận chuyển vật liệu, công tác phí của nhân viên thu mua chi bằng tiền mặt là 1500
2/ Mua 500kg vật liệu Acủa người trực tiếp sản xuất giá thanh toán trên Bảng kê thu mua hàng 60000, đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí bowcs dỡ chi bằng tiền mặt 200. Cuối tháng vật liệu chưa về nhập kho
3/ Mua và nhập kho 4500 kg vật liệu B, giá chưa thuế 16200, thuế GTGT 10% đã trả bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển vật liệu về nhập kho chi bằng tiền mặt 660( trong đó thuế gtgt 10%)

Trong tháng đã xuất kho vật liệu A: 3400kg, vật liệu B: 5000kg
Tính giá vật liệu xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước
1, N152A: 345.000;N133; 34.500/C331: 379.500; 1523A: /C111: 1.500.
2, N152A: ;/C111: 60.000; 1523A: /C111:200
1&2 > đơn giá mua A = (345.000+1.500+60.000+200)/(3.000+500)=116,2.
3. N152B: 16.200;N133; 1.620/C112: 17.820; 1523B:600; N133; 60 /C111: 660.
> đơn giá mua B = (16.200+600)/4500= 3,7333333
4, xuất kho A : (1000 * 120)+(2400*116,2)
xuất kho B : (3000 * 3,5)+(2000*3,7333)
 

BQT trực tuyến

  • Huyền Mia
    Huyền Mia
    Điều hành viên

Thành viên trực tuyến

  • Huyền Mia
  • Vothuongacc

Xem nhiều