Bài tập định khoản ( Help )

  • Thread starter colenmaruko
  • Ngày gửi

790 lượt xem

C

colenmaruko

Sơ cấp
21/8/14
1
0
1
26
Hà Nam
1. Xuất kho vật liệu chính để sản xuất sản phẩm M là 115.000,

2. Xuất kho vật liệu phụ cho sản xuất sản phẩm M là 16.340, cho sản xuất chung 500

3. Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm M 59.980, nhân viên phân xưởng sản xuất 5.000

4. Trích các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định

5. Chi phí điện mua ngoài phụ vụ cho sản xuất ở phân xưởng 8.800 (gồm 10% thuế GTGT) chưa thanh toán cho người bán

6. Khấu hao TSCĐ ở phân xưởng 6.515

7. Nhập kho 1.000 sản phẩm M hoàn thành, còn dở dang 150 sản phẩm với mức độ hoàn thành 60%, hỏng 100 sản phẩm M không sửa chữa được (tính theo giá thành thực tế)

8. Giá trị sản phẩm hỏng được nhập kho phế liệu 3.000, trừ vào lương công nhân 5.000, còn lại tính vào giá vốn hàng bán

Yêu cầu:

1. Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ biết rằng đơn vị xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản phẩm ước tính tương đương (nguyên vật liệu chính, phụ được bỏ ngay từ đầu quy trình sản xuất)

2. Lập thẻ tính giá thành cho sản phẩm M

3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế

Em có bài tập này cô cho, các định khoản trên em đã làm dc r. Nhưng còn định khoản ở mục 7,8 thì em hơi băn khoăn.
chỗ 100 sản phẩm M k sửa chữa dc ( tính theo giá thành thực tế ) => giá thực tế là giá nào ( giá nhập kho mình tính đó ạ)

Mục 8 em định khoản thế này đúng k ạ
8a, nhập kho phế liệu 3.000,
Nợ 152 : 3000
có 154: 3000
8b, sản phẩm hỏng trừ vào lương công nhân 5.000,
Nợ 334 : 5000
Có 138 5000
6c, sản phẩm hỏng tính vào giá vốn hàng bán
Nợ 632
có 138
Em định khoản thế này đc k ạ???
Bác nào giúp em vs ạ.................
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK