Mỗi tuần một chuyên đề

Cách viết mẫu CTT25/AC

  • Thread starter giang1990
  • Ngày gửi
giang1990

giang1990

Trung cấp
1/4/14
50
0
6
33
Vĩnh Long
Các bạn cho mình hỏi cách viết mẫu CTT25/AC nha:
Qúy IV/2013 tồn từ số : 44256 - 44300
Đến quý I/2014 mình sử dụng từ số 44256 - 44262, trong đó sử dụng số 44257;44258;44259;44260;44262 và xóa 2 số : 44256;44261

Cột 4 ghi : 44256 - 44262; dòng 2 của cột 4 ghi : 44263-442300
Cột 5 : 5 (44257-44260;44262)
Cột 6: 2 (44256;44261)
Cột 8: 7 ; dòng dưới cột 8 : 38
Cho mình hỏi ghi vậy có đúng hay không? Thanks!
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA