Một chút thắc mắc về chuyển lỗ

  • Thread starter tazzz
  • Ngày gửi

562 lượt xem

T

tazzz

Sơ cấp
23/3/11
1
0
1
Dong Da, Hanoi
Hi cả nhà,

Hiện tại mình đang đọc quy định về chuyển lỗ trong tính thuế TNDN (theo thông tư 123/2012, hơi cũ 1 tí :p). Có một đoạn này mình chưa hiểu lắm mong mọi người giải đáp:

Tại đoạn 7 Điều 18 TT 123/2012 có nói thế này: "Sau khi chuyển lỗ theo nguyên tắc nêu trên nếu doanh nghiệp còn phát sinh lỗ và lãi của các hoạt động kinh doanh khác nhau... thì doanh nghiệp được bù trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động có thu nhập".

Theo như mình hiểu, cách xác định thuế sẽ theo các bước sau: 1. Bù trừ lãi lỗ các hoạt động trong năm với nhau trước (kể cả hưởng ưu đãi hay không hưởng cũng bù trừ với nhau). 2. Chuyển lỗ các năm trước cho từng hoạt động (nếu tách riêng được lỗ từng hoạt động) hoặc theo thứ tự từ hoạt động có ưu đãi >> hoạt động không ưu đãi.

Như vậy, sau khi thực hiện chuyển lỗ theo 2 bước như trên thì tất cả các hoạt động chỉ rơi vào 2 trường hợp là {Lãi hoặc hòa vốn} hoặc {Lỗ hoặc hòa vốn}. Do đó không thể phát sinh trường hợp như đoạn 7 điều 18 nói là "còn phát sinh lãi lỗ các hoạt động khác nhau".

Cả nhà nếu có ví dụ nào minh họa được cho đoạn 7 nêu trên thì giúp mình với nhé. Mình mới học lại thuế nên cũng không rõ là bị sai ở đâu trong cách nghĩ không nữa!o_O
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK