Các khoản tương đương tiền

  • Thread starter duczippo
  • Ngày gửi
D

duczippo

Guest
31/5/14
1
0
1
31
ha noi
Theo quyết định 15/2006 thì "Tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của Tài khoản 121 “Đầu tư tài chính ngắn hạn” trên Sổ chi tiết TK 121, gồm: kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc... có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua".
Vậy cho em hỏi khoảng thời gian không quá 3 tháng là tính từ thời điểm mua hay mốc khóa sổ lập báo cáo tài chính. Ví dụ như khoản đầu tử tiền gửi có kỳ hạn 1 năm gửi từ tháng 1/2014 thế đến 31/12/2014 khi lập báo cáo tài chính thì cho vào tương đương tiền hay đầu tư ngắn hạn.
Cả nhà giải đáp giúp em nhá. Thanks cả nhà
 

Xem nhiều