Mỗi tuần một chuyên đề

Về việc chuẩn bị tài liệu liên quan đến phí bảo vệ môi trường

  • Thread starter 01689941300
  • Ngày gửi
0

01689941300

Guest
23/8/10
1
0
1
33
ha noi
Mình là kế toán mới làm việc trong lĩnh vực khoáng sản. Sắp tới đây bên công ty mình có đợt kiểm tra của Sở TN-MT về hoạt đông khai thác khoáng sản trong đó có nội dung về phí bảo vệ môi trường. Vì vậy cho mình hỏi mình chuẩn bị những tài liệu gì liên quan đến việc tính và nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản để cung cấp cho bên kiểm tra.
Mong các bạn giúp đỡ!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA